Türkiye’de Gereksinimini Duyduğumuz Seçkin Bir Aydın

Prof. Dr. Doğan Aksan, 2004

Ankara Ü., DTCF Dilbilim Bölümü Eski Bşk.
Hiç abartmadan söyleyebilirim ki, Aydın Köksal, yeteneklerini, becerilerini, bilim ve uygulama alanındaki başarılarını hayranlık ve şaşkınlıkla izlediğim, Türkiye’de gereksinimini duyduğumuz seçkin aydın tipinin gerçek örneklerinden biridir.

Prof. Dr. Aydın Köksal’la, daha doktorasını bitirmek üzere olduğu 1974 yılında tanışmıştım. Bilişimsel dilbilim alanında, yurdumuzda ilk olan geniş oylumlu, değerli tezinden sonra Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi’ndeki bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmaları, Türk Dil Kurumu’ndaki terim etkinliklerine katkıları, daha sonraki çalışmalarının kaynağını ve ilk basamaklarını oluşturmuştur. Geniş birikiminden yararlanarak yazdığı yazılarla, ülkemizde bilişim alanındaki çabalarıyla, bilgisayar’dan başlayarak türetip yaygınlaştırdığı terimlerle, bilişimden dilbilime, oradan Türkçeye ve yabancı dille öğretim yanılgısı konusuna uzanan yapıtlarıyla Aydın Köksal, Türk bilim, teknik ve kültür alanında kendisine şimdiden, saygın bir yer edinmiştir.