Yayınlar

0.   1960

“A Propos de la Conférence du Professeur Debesse”, Galatasaray, sayı: 34, yıl: 51-13, s. 21, tarih yok, Şubat-Mart 1960’ta yayımlandığı anlaşılıyor; iç kapakta derginin adının altında “Galatasaray Lisesi Neşriyat Kolu tarafından iki ayda bir İstanbul’da çıkarılır” yazısı ile künye ve “İçindekiler” listesi var. Felsefi bir deneme niteliği taşıyan Fransızca metinde yazar, ergenlik çağındaki delikanlı bireyin, kendi geleceğinin arayışı içinde, özgürlük-sorumluluk dengesini sağlayabilme doğrultusunda odaklanan davranışları ile, bu bağlamda, öğretmen olsun ya da ana baba olsun, yetiştiriciye yol gösterebilecek kişisel düşünce ve çözümlemelerini açıklıyor.

1.   1967

Programlama, U1NIVAC 1005, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1967, 85 s.

2.   1970

“Bilgi İşlem ve Yönetim”, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, yıl: 1, sayı: 1, Mart 1971, yazının dergiye gelişi: Mart 1970, s. 8-25.

3.   1971

Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, “ Kamu Yönetimine Bilgi Sağlamak üzere Türkiye’nin Koşullarına Uygun Bir Çalışma Programı, Ön Rapor ”, Elektrik Mühendisliği, Haziran 1971, s. 3-6.

4.   1971

“Bilişim Özel Sayısını Sunarken”, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s. 3-4.

5.   1971

"Yönetimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Kimi Sorunlar”, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s. 33-36.

6.   1971

“Türkiye’de Bilgisayar Yapımına Başlanmalıdır”, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s. 52-57.

Metni Göster
7.   1971

“Türkçe Bilişim Sözleri”, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s. 61-68.

Metni Göster
8.   1971

Bilgisayarların Getirdiği Olanaklar, Kullanım Alanları ve Türkiyedeki Durum, H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi, Ankara, Kasım 1971, iii+51 s.

9.   1971

Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Kamu İktisadi Teşebbüsleri için Bilişim Sistemi Alt Komisyon Raporu. KİT Reform Komisyonu Raporu Eki, Ankara, 1971.

10.   1971

Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Bilişim Sistemi Projesi Çalışma Programı, 1971, Ankara.

11.   1971

“Yönetimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar Semineri, Bir Seminerin Ardından”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1, sayı: 2, Temmuz 1972, s. 14-27.

12.   1972

Köksal, A., Örs, Ö., Epir, B., Yegülalp, T. ve Üney, T., “Türkiye'de Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar Raporu”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1 sayı: 2, Temmuz 1972, s. 30-38. Bu rapor ayrıca şu kaynakta basılmıştır: Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 118, Ankara, 1973.

13.   1972

“Hastalık Tanıma/Eğitim Sistemi”, Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Elektronik Hesap Makinalarının Kullanılması, Ulusal Sempozyum, İTÜ, 11-14 Ekim 1972, TÜBİTAK Proje No: MAG-E 19/A, s. 193-218 (Dikman, B. ile birlikte).

14.   1972

“Hasta Bilgileri Sistemi”. Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Elektronik Hesap Makinalarının Kullanılması. Ulusal Sempozyum. İTÜ 11-14 Ekim 1972, TÜBİTAK Proje No: MAG-E 19/A, s. 245-287 (Yarımağan, Ü. ile birlikte).

15.   1972

“Personel Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı”, Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 118, Ankara, 1972, s., 110-156 (Ödüklüoğlu, A. ile birlikte).

16.   1972

Epir, B., Köksal, A. and Kılan, K., The Problems and Policies of Computerization in Public Administration, Turkish Report, OECD Seminer, Belgrad, June 1972.

17.   1973

“Olimpiyatlar ve Bilgi İşlem”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1, sayı: 3-4, Ekim 1972 - Ocak 1973, s. 18-23.

18.   1973
Planlamada Bütüncü Yaklaşım: Japonya'da Bilgisayar Kullanımı”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 2, sayı: 5, Nisan 1973, s. 37-46.
19.   1973

“Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri Semineri”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, sayı: 5, Nisan 1973, s. 7-12.

20.   1973

“Kalkınma Sorunu ve Bilgisayarlar”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri yıl: 2, sayı: 6, Temmuz 1973, s. 36-51.

21.   1973

“Devlet Düzenimize Sağlık Kazandırmak İstersek İlkin Sorunları Ortaya Koymalıyız”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri Dergisi, yıl: 2, sayı: 7, Ekim 1973, s. 8-13.

22.   1973

“Hukukta Bilgisayar Kullanımı Kazanılacaklar Yitirilecekler, Etkileşimler”, Hukukta Sibernetik ve Bilgisayar Kullanımı Semineri, 1973, MPM Yayınları: 172, Ankara, 1975, s. 331-348. Bu bildiri ayrıca şu kaynakta yayınlanmıştır: Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, yıl: 2, sayı: 7, Ekim 1973, s. 46-59.

23.   1973

“Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri Semineri”, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, sayı: 5, Nisan 1973, s. 7-12.

24.   1973

“Birinci Grup Raporu: Ülkemizde Bilgisayar Kullanımının Bugünkü Durumu ve Gelecekte Karşılaşılabilecek Sorunlar”, Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, MPM Yayınları: 118, Ankara, 1973, s. 173-175 (Dikman, B. İle birlikte).