Bir Öğrencisinin Gözüyle Aydın Köksal

Dr. Cengiz Erbaş, 2012

ASELSAN, Görüntü İşleme Bölümü Md.

Tutkulu bir Öğretmen…

Aydın Köksal’ı 1984’te, 17 yaşında tanıdım. Liseyi bitirip Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girmiştim. Bilgisayar mühendisi olmak istediğimden çok da emin değildim.

Okul açılır açılmaz Aydın Köksal, hazırlık okuyan öğrencileri bölüme çağırdı. Bizimle 4 saat konuştu: Bilgisayar mühendisi ne yapar, Bölüm’de hangi dersler görülür, anlattı; sorularımızı yanıtladı. Konuşması bir bölüm ya da meslek tanıtımının çok ötesindeydi. Bilgisayar mühendisliğini yalnız teknikbilimsel değil, aynı zamanda toplumsal ve tarihsel bir çerçevede, çok geniş bir vizyonun parçası olarak sundu. Bilişim devriminden söz etti; bunun dünyayı ve Türkiye’yi nasıl değiştireceğini anlattı. Bu devrimin Türkiye’de erken yeşermesi için nasıl gece gündüz çalıştıklarını, keyifle, gerçek bir devrimci coşkusuyla aktardı. Türkçe bilişim terimlerinden söz etti. Yazılım donanım nedir, katma değerleri nedir, tanıttı. IBM’nin bile henüz önemini kavrayamadığı bir zamanda, geleceğin yazılımda olduğu öngörüsünü, açık seçik bir dille anlattı. İyi bir bilgisayar mühendisinin sahip olması gereken niteliklerden söz etti. Bizleri iyi yurttaşlar, iyi bilgisayar mühendisleri olmak için çaba göstermeye davet etti.

Bu dolu dolu konuşma bize mutlu, anlamlı bir gelecek göstermişti. Ben, o güne değin hiç bu kadar yoğun, öğretici ve zevkli bir ders görmediğimi; böyle tutkulu bir öğretmene sahip olmadığımı fark ettim. Bunun ne kadar büyük bir şans ve ayrıcalık olduğunu anladım. Ben artık yalnızca bir bilgisayar mühendisi değil, onun gibi bir bilgisayar mühendisi olmak istiyordum.

Örnek bir Girişimci…

Hazırlığı bitirip 1. sınıfa başlamıştık ki, Aydın Köksal’ın üniversiteden ayrılıp bir yazılım firması kuracağı haberini aldık. Büyük bir üzüntü duydum; bu açığı onun yanında staj yaparak kapayabileceğimi düşündüm. Bilişim Ltd’de yaptığım stajlarda bir yandan kendimi teknik olarak geliştirirken, bir yandan da onun her gün ne kadar büyük bir zevkle, çevresine enerji saçarak, yoğun biçimde çalıştığına tanık oldum. İki kez ikişer ay staj yapmamız gerekiyordu; ben stajlarımı dörder ay sürdürdüm. Bu sekiz aylık dönem, üniversite eğitimimin tartışmasız en yararlı parçası oldu.

Bu dönemde, her şeyden önce, Aydın Köksal’ın ne kadar gerçekçi, sorun çözücü ve işe dönük, pragmatik bir kişi olduğunu gördüm. Bir yönetici için çözüme odaklanabilme, çözüm seçenekleri yaratabilme ve uzlaştırabilme yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Çatışma ve anlaşmazlıkların olağan sayıldığı toplumumuzda, uzlaşabilme-uzlaştırabilme yeteneği onu çok farklı kılıyordu. Diplomatları kıskandıracak güçte ve incelikteki bu özelliğini, projeler ve iş dünyası ile sınırlı kalmaksızın, toplumsal ve siyasal konularda da etkin biçimde kullandığına tanık oldum. Aydın Köksal’ın bu yanından, toplumsal-siyasal sorunların çözümü düzeyinde daha çok yararlanamamış olmamızın, Türkiye olarak bağışlanamaz bir eksikliğimiz olduğu kanısındayım.

1989’da mezun olduktan sonra doktora yapmak için Amerika’ya gittim; sonrasında da 10 yıl Silikon Vadisi’nde çalıştım. Türkiye’ye her gelişimde Aydın Köksal’ı ziyaret ettim, sohbetinden yararlandım. Doktora çalışmalarım sırasında ve sonrasındaki her başarımın ardında ondan öğrendiklerimin payı vardır. Onun bir girişimci olarak iş dünyasındaki başarıları benim için her zaman yol gösterici ve ilham kaynağı olmuştur.

Yenilmez bir Devrimci…

Türkiye’de bilişim ve dil devrimi Aydın Köksal’ın yazdıkları okunmadan anlaşılamaz. Onun büyük başarısı, yenilmeden, şaşmadan düşlerini geçekleştirebilmiş olmasıdır. Yapıtlarının tümü bugün tartışmasız dimdik ayaktadır.
Türettiği terimlerin yüzlercesi öğretim programlarına girmiş, toplumca benimsenmiştir. HÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü, bugün mezunları Türkiye’de en çok aranan bölümlerden biridir. Onun yetiştirdiği mühendisler Türkiye’nin en önemli bilişim projelerini yaşama geçirmiş ve bilişim devriminin Türkiye’de yeşermesinde öncülük etmişlerdir. Türkiye Bilişim Derneği kuruluşunun 40. yılını binlerce üyesi olan kurumsallaşmış ve alanındaki en büyük meslek örgütü olarak kutlamıştır. Bilişim Ltd kuruluşundan 27 yıl sonra bugün Türkiye’de kök salmış, en saygın yazılım evlerinden biridir; başarısını gelecekte de sürdürebileceğini kanıtlamış, göz kamaştırıcı bir örnektir.

Aydın Köksal’ın bilişim dünyamıza damgasını vurduğu yaklaşık 50 yılda Türkiye birçok dönemeçten geçti. Gelecek için umutlandığımız yıllar oldu; Cumhuriyetin yaralandığı, umutsuzluğa kapıldığımız yıllar oldu. Biz öğrencileri, meslektaşları, Aydın Köksal’ı hep dimdik ayakta en zor cephelerde çarpışan, aşılamaz sanılan engellerin aşılabileceğini gösteren bir devrimci olarak gördük. Bugün de öyle görüyoruz.