Tarih ve Kültür Dergisi Historia 1923’ün ilk sayısında Aydın Köksal’ın “20. Yüzyıl Tanıklığım” başlıklı değerlendirmesi yayımlandı.

2016 yılı ile birlikte ülkemizin önde gelen tarihçilerinin işbirliğiyle, “Tarih ve Kültür Dergisi” kimliğiyle yayın yaşamına başlayan Historia 1923’ün kapsamlı bir kitap boyutundaki ilk sayısında, Aydın Köksal’ın “20. Yüzyıl Tanıklığım” başlıklı bir değerlendirme yazısı da yer aldı.

İlk sayısı bu yıl yitirdiğimiz Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın anısına adanan bu “Altı Aylık Türkçe Yaygın Süreli Yayın”ın ilk sayısının kapak konusu: Birinci Dünya Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı Eşiğinde Birinci Dünya Savaşına Yeniden Bakış”…

Derginin birinci sayısı için, değerli tarihçi Prof. Dr. Sina Akşin’in, kendisine yaptığı özel çağrıya uyan Köksal, 2006-14 yıllarında hazırladığı ve 1940-1966 yıllarına yayılan kendi eğitim-öğretim dönemindeki anılarını, gözlemlerini, değerlendirmelerini içeren, toplam 100 bölümden oluşan yeni yapıtında “Yaşamın Gizi” ana başlığı altında, “Uyanış / Toplumsal Oyun / Arayış / Tutku” gibi birkaç kitaptan oluşan henüz yayımlanmamış bu yeni yapıtının, savaş ve barış koşullarını da işleyen temalarını “20. Yüzyıl Tanıklığım” başlığı altında veriyor. (Historia 1923, sayı: 1,  Ocak 2016, Bilgi Yayınevi, s. 8-13.)