“Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam” kitabı yayımlandı.

Feyziye Özberk’in “Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam” başlıklı Nehir Söyleşikitabı, Kaynak Yayınları’nın önerisi üzerine, Atatürk’ün Tüm Eserleri’ni 30 ciltte yayımlamış olmanın onurunu taşıyan bu değerli yayınevinin İz Bırakanlar dizisinde 8. kitap olarak yayımlandı  (Nisan 2014, İstanbul, 446 sayfa). 

Yapıtın başında Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in “Aydın Köksal Aydınlığı’nda” başlıklı “Önsöz”ü, “Nehir akışı gibi görkemli bir söyleşi…” diye başlıyor, Köksal’ın kişiliğini özetleyen kırk yıllık bir tanışıklığı üç sayfada birkaç ana çizgiyle özetleyebilmenin ustalığını sergiliyor.

Yapıtın “Bilişim’in ve Bilgisayar’ın İsim Babası” başlıklı 12 sayfalık “Giriş” bölümü yazar Fevziye Özberk’in imzasını taşıyor. On Bölüm’de Köksal’ın yaşamından ve düşüncelerinden kesitler, nehir söyleşi biçiminde, yazarın sorularına Aydın Köksal’ın verdiği yanıtlardan oluşuyor.

Yapıtı oluşturan on bölümün başlıkları şunlar:

1. Aydın Köksal’ın Bilişim Dünyamızdaki Öncülüğü ve Türkçeye Kattığı Zenginlik;

2. Çocukluğu ve Aile Büyükleri;

3. Otaöğrenimi: Galatasaray Yılları;

4. Yükseköğrenimi: Fransa Yılları;

5. Bilişim Mesleğini Benimsemesi ve İmecenin Gücü: Hacettepe Yılları;

6. Demokratik Kitle Örgütleri;

7. Ülkemizden ve Dünyadan İnsan Manzaraları;

8. Ulusal Endüstriyi Savunan Bir Girişimci;

9. Türkçe, Bilim, Sanat, Politika ve Yaşam üzerine;

10. “Yuttaşım, Sorumluyum”.

Aydın Köksal’ın yaşamından seçilmiş 70’in üzerinde fotoğrafın da metin içinde kullanıldığı yapıtın sonunda üç Ek bulunuyor:

Ek 1. “Yadıklarından” başlığı altında, 20 yayınından seçilmiş metin örnekleri (toplam 32 sayfa);

Ek 2. “Aydın Köksal için Yazılanlardan” başlığı altında 12 yazarın Köksal için yazdıklarından seçilmiş örnek kısa metin örnekleri (toplam 27 sayfa).

Ek 3. Aydın Köksal’ın Kısa Yaşamöyküsü, Başlıca Yapıtları ve Aldığı Ödüller.

İkinci Ek’te değerlendirmelerine yer verilen 12 yazar şunlardır:

Prof. Dr. Gülden Köksal, Eşi Beslenme-Diyet ABD Bşk; Çağpar Fıkırkoca, okul arkadaşı; Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu, Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı, Fakülte E. Dekanı, İstanbul; Adnan Binyazar, yazar, Berlin, İstanbul; Emin Özdemir, yazar, Ankara; Prof. Dr. Doğan Aksan, Dilbilim E. Bölüm Bşk., Ankara; Doç. Dr. Engin Uzun, Dilbilim öğretim üyesi, E. TÖMER Bşk., Ankara ; Prof. Dr. İclâl Ergenç, Dilbilim Bölüm Bşk., Ankara; Prof. Dr. Ersin Töreci, Bilgisayar Mühendisliği E. Bölüm Bşk, TBD E. Genel Bşk, Ankara; Dr. Fahir Ergincan, Bilgisayar Mühendisi, Kanada; Dr. Cengiz Erbaş, Bilgisayar Mühendisi, ABD, Ankara; Emeritus Prof. Dr. Tuncer Ören, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Bşk., Benzetim Sistemleri duayeni, Ottowa, Kanada.

Aydın Köksal ve yapıt okura, arka kapaktaki şu kısa tanıtma yazısıyla sunuluyor:

Aydın Köksal, Atatürk’ün aydınlanma devrimini yaşamış ve özümsemiş çok yönlü bir bilim insanı. Her şeyden önce yurdunu, ulusunu seven bir aydın. Bilişim uzmanı, elektronik mühendisi, dilbilimci, eğitimci, yazar…

Aydın Köksal, Türkçenin bir bilim dili olması adına çalışan ve ilköğretimden üniversiteye Türkçeyle eğitimi savunan, “bilişim”in de, “bilgisayar”ın da isim babası. Bugün günlük hayatta sıkça kullandığımız “girdi”, “çıktı”, “çevrimiçi”, “yazıcı”, “bellek”, “donanım”, “yazılım”, “iletişim” gibi 2.500’den çok sözcüğü dilimize kazandırmış bir bilim insanı.

O, mesleğine “Bilişim teknikbilimini Türkiye’nin kalkınması için bir araç olarak kullanacağız!” anlayışıyla dört elle sarılmış bir memleket sevdalısı. Türkiye’de bilişim ve dil devrimi Aydın Köksal’ın yazdıkları okunmadan anlaşılamaz. Bilişim alanında ilklere imza atmış ve bu konuda iz bırakabilmeyi başarabilmiş bilişim duayeni Aydın Köksal’ın yaşamını, başarı serüvenini ve deneyimlerini kendisinden dinleme imkânı bulacaksınız. Elinizdeki kitap, hayatını bilime, bilişime ve Türkçeye adamış değerli bir aydını okurlarıyla buluşturuyor.”