Ankara Devlet Opera ve Balesi konserinde Aydın Köksal'ın Sunuş Konuşması: Çoksesli Müzik ve Toplumsal Etkileri

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 23 Mart 2008 günü Ankara Türk Ocağı Salonu'nda verilen "15.Yılında Napoliten ve Nostaljik Şarkılar Konseri"ni, "Çoksesli Müzik ve Toplumsal Etkileri" konulu "Açış Konuşması" ile Aydın Köksal sundu. Köksal özetle şöyle dedi: "Atatürk’ün, Türk Aydınlanma Devrimi sırasında çoksesli müziğin üzerinde önemle durmuş olması bir rastlantı değildir. O, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” derken içi boş bir söz söylemiyordu. Atatürk sanatın, özellikle müziğin, bir ulusun ekinini (kültürünü) oluşturan toplumsal kurumlardan biri olduğunu, bu kurumun bütün öteki kurumlarla ilişkileri, etkileşimleri olduğunu pek iyi biliyordu. Sanat, özellikle müzik, toplum içindeki bireyin kendini bütün öteki kurumlara göre daha özgür bir biçimde anlatabildiği, bir bakıma toplumun geleceğe yönelişiyle ilgili yeniliklere de izin veren bir çıkış yoludur; bireysel bir karşı çıkıştır, bir özgürleşme eylemidir. (...)Çoksesli müzik eğitiminin yaygınlaşmadığı toplumlarda, bireylerin ruhlarının müziklerinde, bu bireyler arasındaki ilişkilerin müziğinde çoksesli uyum sağlanamayacağından, ister istemez çoksesli olması gereken demokrasi de kolay kolay kökleşemez."