Yayınlar

100.   1987

“21. Yüzyıla Doğru Bilişim Toplumu”, Hızlı Teknolojik Değişim Karşısında Türkiye: Analiz ve Yapılması Gerekenler, Boğaziçi Üniversitesi Sürekli Konferans No. 2, 14-15 Nisan 1987, BU Doc.303.483H64, 1987, İstanbul, s. 35-51.

101.   1987

“Bilgisayar Destekli Öğretim”, Eğitim ’87, Eğitimde Bilgisayar Sempozyumu, İş Vakfı, 19 Eylül 1987, Ankara.

102.   1987

The Present Application and Development of the Current Computerization Programme Within T.C. Ziraat Bankası (TCZB, Findings, Concluding Recommendations in Respect to Organization, Information Systems and Procedures Development Project, Part of the World Bank Project for the Development of a Bank Service Information and Control system in TCZB, FAO, 1987, Ankara, 26 p.

103.   1987

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Kartlarının Yeniden Tasarımı ve Bilgisayar Desteğiyle Hazırlanıp Dağıtılması için Sistem Tasarımı, Aydın Köksal, Ümit Karakaş ve Ersin Töreci, HÜ Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Mart 1987, vi+157 s. metin ve 6 ek.

104.   1987

“Öğretim Dili ve Dil Devrimi”, 55. Dil Bayramı Konuşmaları, 26 Eylül 1987, Dil Derneği, Ankara, 1987.

105.   1987

“Bankacılık Şube Otomasyonunda Teknik İnsan Gücü Kullanımı, Eğitim ve Proje Yönetimi ile İlgili Sorunlar”, Bankacılık Şube Otomasyonu Semineri, Nixdorf, 18-19 Kasım 1987, İstanbul, 8 s.

106.   1988

Yazılım Üretim Endüstrisi Altkomisyon Raporu, DPT Bilgi Teknolojisinin Yerleştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık çalışmaları; Aydın Köksal (Başkan), Ersin Töreci (Üye), Vedat Şengün (Üye); DPT, Ankara, 30 Kasım 1988, 18 s.

107.   1988

“Bilgisayar Öğretiminin Gençlerin Araştırma ve Yaratıcılık Yeteneklerini Geliştirici Etkileri”, Teknolojik Gelişmeler Karşısında İşgücünün Eğitim, Uyum, İstihdam Sorunları, Sempozyum, 11-13 Mart 1987, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 362, 1988, Ankara, s. 269-274.

108.   1988

“Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Öğretim Alanında Avrupa Deneyimi”, Bildiriler, Bilgisayar Dergisi 5. Türkiye Bilgisayar Kongresi, 6-8 Haziran 1988, AKM-İstanbul, s. 57-65.

109.   1988

“Türkiye için Yazılım Endüstrisinin Önemi”, Aydın Köksal ve Tuncer Üney, Bilişim '88, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 7. Ulusal Bilişim Kurultayı, Eskişehir, 22-24 Eylül 1988, TBD Yayınları, sayı: 15 Ankara, s. 327-334.

110.   1988

“Bilişim Toplumuna Doğru Türkiye”, Cumhuriyet, 22 Eylül 1988, İstanbul.

111.   1988

“Dil-Sanayi İlişkisi”, Mühendis ve Makina, sayı: 347, Aralık 1988, TMMOB, Ankara, s. 33-36.

112.   1989

“Bilim Dili Türkçe”, Bilim Dili Türkçe Yazın Dili Türkçe, Prof.Dr.Akşit Göktürk'ün anısına Dil Derneği 1. Bilimsel Kurultayı, 25-26 Şubat 1989, Ankara, Dil Derneği Yayınları: 2, 1989, s. 38-56. Bu çalışma şu yapıtta da yer almıştır: Türk Dili Ders Notları 1, İ. Güven Kaya, Cemil Öztürk, Asuman Yılgör, Nesrin Altun ve Bedri Selimhocaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1. Basım: Eylül 1997, 2. Basım: Ağustos 1998, İstanbul, s. 299-319. Bu yayın özgün metnin çok sayıda yazım yanlışlarıyla bozulmuş, izinsiz bir yeniden basımı olup Boğaziçi Üniversitesi’nde yıllarca okutulagelmiştir (2004). Sabahattin Eyüboğlu, Halit Ziya Uşaklıgil, Memduh Şevket Esendal, Ömer Asım Aksoy, Attila İlhan (şiir), Orhan Veli (şiir), Edip Cansever (şiir), Doğan Aksan, Berke Vardar gibi yazarlardan seçilmiş klasikleşmiş çağdaş Türkçe metin örnekleri arasında, Aydın Köksal’ın bu makalesine de yer verilmiştir.

113.   1989

“Türk Yazılım Endüstrisi: Bir Gelecek Arayışı”, Bildiriler, Bilgisayar Dergisi 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi, 29-31 Mayıs 1989, AKM-İstanbul, 1989, s. 97-102.

114.   1989

Türkiye Coğrafyasına Yayılı Çevrim-içi bir Bankacılık Bilişim Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması ile İlgili Bir Yöntembilim Çalışması, Bilişim Ltd, Eylül 1989, Ankara, 347 s.

115.   1990

Yazılım: Doğmakta Olan Bir Endüstri, DPT Sosyal Planlama Başkanlığı, Mart 1990. OECD’nin Bilişim, Bilgisayar, İletişim Politikası (ICCP) Grubu’nca Aralık 1985’te Paris’te yayınlanan İng. "Software: An Emerging Industry" ya da Fr. "Les Logiciels: L’émergence d’une Industrie" başlıklı 9 numaralı yayının tam metin Türkçe çevirisi. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Aydın Köksal (Bilişim Ltd), Yardımcı Çevirmenler: Bs. Y. Müh. Cesur Baransel (Bilişim Ltd) ve Bs. Y. Müh. Mustafa Aykut (Bilişim Ltd), 1990, 261 s.

116.   1991

T.C. Milli Piyango İdaresi Sayısal LOTO Sistemi Olurluk İncelemesi (Fizibilite Etüdü), Aydın Köksal ve Aycan Komaç, Bilişim Ltd, Ankara, Ocak 1991.

117.   1991

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yönetim Bilişim Sistemi Tasarım Raporu, Aydın Köksal, Eser Erkmen ve Aycan Komaç, Bilişim Ltd, Mart 1991.

118.   1991

Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Türkiye'de Yazılım Endüstrisi, E. Töreci (Editör), A. Güvener, M. Kasaroğlu, A. Köksal, N. Kuleyin, O. Manas, H. Saraç, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Ankara, 1991.

119.   1991

“Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi”, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgisayar Mühendisleri Haber Bülteni, sayı: 1, Aralık 1991, Ankara.

120.   1992

Türkçenin Kısa Tarihçesi ve Bir Bilim Dili Olarak Türkçenin Geleceğinde Terim ve Yazım Standartlarının Önemi; Sürekli Türk Dili Kurultayı, 4-8 Mayıs 1992, Milli Kütüphane, Ankara, 1992, 14 s.

121.   1992

“Dolu Dolu Bir Yirmi Yıl”, Bilişim, yıl: 21, sayı: 25, s. 12-15; Nisan 1992.

122.   1992

“Bilim Dili Olarak Türkçenin Gelişmesi ve Türk Abecesine İlişkin Düşünceler”, Çağdaş Türk Dili; sayı: 54, Ağustos 1992, Ankara, cilt V, s. 1-6.

123.   1992

“Bütünleşik Bir Sistem Geliştirme Ortamı”, Aydın Köksal, Özer Sağer, Aycan Komaç, A. Eser Erkmen, Bilişim ’92 Bildiriler, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı, 14-17 Eylül 1992; s. 34-43, İstanbul, 1992.

124.   1992

Bütünleşik Bir Hastane Bilişim Sistemi Uygulaması: Bayındır Hastanesi”, Aydın Köksal, Sulhiye Gültekingil, Erdinç Doğan, A. Eser Erkmen, Levent Koç, Çağrı Tozkoparan, “Bilişim ’92 Bildiriler, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı, 14-17 Eylül 1992; s. 178-183, İstanbul, 1992.