Yayınlar

75.   1984

“Kibernetik”, Bilişim, sayı 18, Aralık 1984, s. 53-54. Bu yazı, ayrıca, İktisat Ansiklopedisi, PAYTAŞ, İstanbul, cilt 3, “Sibernetik” maddesi olarak da yayınlanmıştır.

76.   1984

“Öğretim Dili Olarak İngilizcenin Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar ve Türkçenin Geleceği” FDE Yazın ve Dilbilim Araştırmaları Dergisi, Fransız Dili ve Edebiyatı Derneği, sayı: 14, Aralık 1984, Ankara, s. 75-102. Bu yazı ayrıca Bilişim Dergisi’nde de yayınlanmıştır: “Öğretim Dili Olarak İngilizcenin Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar ve Türkçenin Geleceği”, Bilişim, Eylül-Aralık 1985, s. 63-72.

77.   1984

“Kurumlaşma Bakış Açısından Türkiye Bilişim Derneği Çalışmaları”, Bilişim, sayı: 18, Aralık 1984, s. 6-7.

78.   1985

“TDK Terim Sözlüklerinin İleride Bütünleşmesini Desteklemek üzere Gerçekleştirilmiş bir Yazılım Dizgesi” Bilişim, sayı: 19-20, Mart-Haziran 1985, TBD, Ankara (Nilüfer Batmaz ile birlikte).

79.   1985

“Bilginin Değeri Üzerine”, Bilişim, sayı: 19-20, Mart-Haziran 1985, s. 6-8.

80.   1985

A Short History of Informatics in Turkey and its Present Situation, Report submitted to the UNESCO Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific on behalf of the UNESCO National Comission of Turkey, Ankara, October 1985, 10 s.

81.   1985

Orta Öğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu, 1985. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Doç. Dr. lhan Sezgin (M.E.G. ve S.B. Müst. Yrd.), Bülent Epir (ODTÜ Müh. Fak.), Doç. Dr. Aydın Köksal (HÜ Müh. Fak.), Dr. Ersin Töreci (HÜ Müh. Fak.), Doç. Dr. Ali Baykal (Boğaziçi Ün. Eğ. Fak.), Doç. Dr. Cevat Alkan (Ankara Ün. Eğ. Fak.), Doç. Dr. Ali Arseven HÜ Eğ. Fak.), Doç. Dr. Rıfat Sağlam (BÜ İnşaat Fak.), Y. Doç. Dr. Ertuğrul Çetiner (M.E.G. ve S.B. Bakan Müs.), Başuzman Erhan Ezgin (M.E.G. ve S.B. Eğ. Arç. Mrk. Dnt. D. Bşk.).

82.   1985

L’intervention de la Turquie dans la XXIIIième Assemblée Générale de 1'UNESCO sur le Grand Programme VII, UNESCO, Sofia, 8 Octobre - 9 Novembre 1985.

83.   1985

“Bilgisayar Kullanımının Toplumsal Etkileri: İşsizlik Sorunu ve Ekonomi”, Bilişim, sayı: 21-22, Eylül-Aralık 1985, s. 8-9.

84.   1986

“Yerel Yönetimde Bilgisayarlar”, Belediye Dünyası, yıl: 1, sayı: 1, Şubat 1986, s. 21-22.

85.   1986

“Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri Yöntemlerinin Araştırıcı Eğitimine Kazandırdıkları”, Temel ve Uygulamalı Araştırmalarda Araştırıcı Eğitimi, Simpozyum, İÜ Tıp Fakültesi, 28 Nisan 1987, İstanbul, 14 s.

86.   1986

“Okul Öncesi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı”, Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri IV, 24-27 Nisan 1986 Hacettepe Üniversitesi, YA-PA, İstanbul.

87.   1986

“İlk ve Orta Öğretimde Türkiye'de Bilgisayarın Geleceği”, 1. Bilgisayar Eğitimi Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı, 3 Mayıs 1986, Ankara, s. 67-68.

88.   1986

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 97 Büyük İş Hacimli Şube, 560 Orta İş Hacimli Şube, 3 İstihbarat Müdürlüğü, 2 Dış Muameleler Bölge Şubesi, 4 Genel Müdürlük Birimi ve Veri Hazırlama Birimi için 11 Firmaca Önerilen Bilgisayar Sistemleri Donanım ve Yazılım Ürünlerinin ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirme Raporu, Aydın Köksal, Mustafa Aykut, Cesur Baransel, Bilişim Ltd., Ankara, Mayıs 1986, xv+643 sayfa.

89.   1986

Present Status and Future Needs of Social Science Information and Documentation in Turkey, Regional Meeting of Experts to Develop and Asian Pacific Network of Social Science Information and Documentation Center, Bangkok, 12-16 May 1986, UNESCO Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific, Bangkok, 1986, 4 s.

90.   1986

UNESCO Milli Komisyonu’na, Bilişim Ltd., sayı: ÇR/041, 14 Temmuz 1986, Ankara , 6 s.

91.   1986

Şube Otomasyon Hizmetlerine İlişkin İlkeler ve Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, Birinci Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Ağustos 1986, vi+131 s.

92.   1986

Çevrim-içi Hizmet Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, İkinci Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Ekim 1986, vi+103 s.

93.   1986

“Yazılım Endüstrisi ve Türkiye'deki Gelişme Koşulları”, Bilişim ’86, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 6. Ulusal Bilişim Kurultayı, 23-25 Ekim 1986, TBD Yayınları sayı: 14, Ankara, s. 1-17.

94.   1986
Genel Müdürlük Bilgi İşlem Hizmetleri Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, Üçüncü Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Aralık 1986, vii+113 s.
95.   1986

Aydın Köksal ve Necdet Kesmez, “Türkiye’de Uygulanan Bilgisayar Edinme Yöntemleri üzerinde Düşünceler”, Bilişim ’86, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 6. Ulusal Bilişim Kurultayı, 23-25 Ekim 1986, TBD Yayınları sayı: 14, s. 343-354, Ankara.

96.   1986

A. Köksal, B. Tanık, B. Sankur, Y. Ceyhun ve Hamza Zülfikâr, “Teknik Dil Paneli”, Elektrik Mühendisliği, Sayı 327/328/329, 1986, s. 17-22.

97.   1987

“Bilgi Erişim Sorunu ve Bilgi Erişim Dizgelerine İlişkin Temel Kavramlar”, Bilişim, sayı: 23-24, Ocak-Mart 1987, s. 18-25.

98.   1987

Ana Yazım Kılavuzu, Ömer A. Aksoy başkanlığında, O. Adalı, A. Bayaz, M. Deligönül, B. Göğüş, V. Hatiboğlu, A. Köksal, E. Özdemir, S. N. Özerdim ve İ. Sağın, Adam Yayınları, İstanbul, 1987, 269 s. Genişletilmiş 25. Baskı, Epsilon Yayınevi, Ağustos 2006, 325 s.

99.   1987

“Nasıl Bir gençlik İstiyoruz”? Bilişim, sayı: 23-24, TBD, Ocak-Mart 1987, s. 4-5.