Yayınlar

50.   1981

“Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Eğitiminin Başlatılmasında Hacettepe Üniversitesi Deneyi”, Bilgisayar Bilimlerinde Ulusal Planlama ve Gelişim Politikaları Sempozyumu, 7-8 Aralık 1981, KTÜ-Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Bülteni Özel Sayısı, 1982, Trabzon, s. 69-86.

51.   1981

Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, sayı: 476, 1981, Ankara, 126 s.

52.   1982

Belgeleme, Bilgi Yayım ve Bilgi Erişim Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Sorunlar ve Bu Alandaki Araştırma Geliştirme Çalışmaları: Olanaklar, Amaçlar, Öneriler, TÜBİTAK, Şubat 1982, 18 s.

53.   1982

“Bilişim Teknikbilimi ve Azgelişmişlik”, Bilişim, sayı: 15, 21 Haziran 1982, TBD, Ankara.

54.   1982

“Gençlerimizin Bilgisayara İlgisi ve Toplumun Çağdaşlaşma İsteği”, Bilişim, sayı: 16, 1982, TBD, Ankara.

55.   1982

“Bilişim Teknikbiliminin Türkiye’deki Durumu ve Belgeleme, Bilgi Yayım ve Bilgi Erişim Hizmetlerindeki Boşluk”, Bilişim ’82, Bildiriler, TBD, Ankara, s. 801-811.

56.   1982

Bilgisayara Giriş, Lise Öğrencileri için Notlar, HÜ-BİM, 1982, Ankara. (TÜBİTAK Yaz Okulu için hazırlanmıştır), 34 s.

57.   1983

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Bilgi İşlem Merkezinin Kuruluşuna İlişkin Olurluk İncelemesi, HÜ Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1983, Ankara.

58.   1983

“Hacettepe’de Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi”, Cumhuriyet, 25 Nisan 1983.

59.   1983

“1983’te Bilişim Kesimi ve Türkiye’deki Durum”, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, Mayıs 1983, TBD, Ankara, s. 8-13.

60.   1983

“Bilgi İşlem Merkezi Yönetimine İlişkin Notlar ve Tasarı Yönetimi”, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, TBD, Mayıs 1983, Ankara, s. 90-99.

61.   1983

“Bilişim ’82 TBD IV. Ulusal Bilişim Kurultayı Açış Konuşması”, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, Mayıs 1983, s. 103.

62.   1983

“Türkiye Bilişim Kaynakçası”, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, TBD, Mayıs 1983, Ankara, s. 106-115.

63.   1983

“Bilişim Endüstrisi Zamandizini”, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, TBD, Ankara, s. 122-126 (Editör: Aydın Köksal).

64.   1983

“Türkiye’de Bilgisayar Olayı”, Cumhuriyet Bilgisayar Eki, 13 Mayıs 1983.

65.   1983

“Bilim Dili”, Türk Dili, sayı: 373, TDK, 1983, Ankara, s. 8-15.

66.   1983

“Ulusal Bilişim Dilinin Gelişmesi Bir Çağdaşlaşma Aracıdır”, Türk Dili, sayı: 375, TDK, 1983, Ankara, s. 136-139.

67.   1983

“Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları”, Türk Dili, sayı: 381, TDK, Ankara, Eylül 1983, s. 269-278.

68.   1984

Aydın Köksal and Özer Sağer, Computer Assisted Instruction (CAI) and the Design and Implementation of a Software System to Support Course Development and Teaching Facilities, Eğitimin Niteliği ve Nitelik Açısından Türk Eğitiminin Geleceği konulu Uluslararası Sempozyum, HÜ Eğitim Fakültesi, 18-21 Haziran 1984, Ankara

69.   1984

Aydın Köksal ve M. Özer Sağer, “Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Dizgesinin Tasarım ve Gerçekleştirimi”, Bilişim '84, Bildiriler, TBD, Ankara, s. 241-248.

70.   1984

Aydın Köksal ve Ayşe Erinç, “TBD'nin Kurumlaşma Çalışmaları ve Bilişim Veri Tabanı için Bir Yazılım Dizgesinin Tasarım ve Gerçekleştirimi”, Bilişim '84, Bildiriler, TBD, Ankara.

71.   1984

Aydın Köksal ve Ümit Karakaş, “Bilgisayar Uygulamalarıyla İlgili Olarak Türkiye'nin Veri İletişim Gereksemesine Bir Bakış”, Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasında Haberleşmenin Önemi ve Haberleşmenin Geleceği Semineri, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1984, s. 122-136. Ayrıca HÜ-BBM Yayınları, sayı: 31.

72.   1984

Bülent Epir and Aydın Köksal, Turkish National Report: Evaluation of the Role of Central Coordinating Bodies for Informatics, OECD Seminar on Information Technology Policies and Economic Development, 2-4 Ekim 1984, Lisbon.

73.   1984

“Bilgisayarın Orta Öğretimimize Katkıları Neler Olabilir?” Bugünden Yarına Ortaöğretimimiz, Türk Eğitim Derneği (TED) VIII. Eğitim Toplantısı, 15-16 Kasım 1984, Ankara.

74.   1984

Aydın Köksal, Ersay Gürsoy, Ersin Töreci ve Ümit Karakaş, Milli Kütüphane Bilişim Sistemi Olurluk İncelemesi, HÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Aralık 1984.