Yayınlar

25.   1974

Kalkınmada Bilgisayar Teknikbilimi, (The Application of Computer Technology for Development, United Nations, New York 1971, çeviri ve önsöz: Aydın Köksal), Türkiye Bilişim Derneği Yayınları sayı: 2, Ankara, 1974, xv+115 s.

26.   1974

“Türkiye Bilişim Kurumu”, Bilişim, yıl: 3, sayı: 8, Yaz 1974, s. 20-28.

27.   1974

“1974’e Girerken Türkiye'de Bilgisayar Kullanımı", Bilişim, yıl: 3, sayı: 8, Yaz 1974, s. 57-69.

28.   1974

“Türkiye'de Bilgisayar Seçimi ve Bilgisayar Gücünün Verimli Kullanılması Sorunu”, Bilgi İşlem Sistemleri (Computer) Seçiminde ve Kullanımında Ekonomik Sorunlar, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2112, 1974, İstanbul.

29.   1975

“Türkiye'de Bilgisayar Kullanımı”, Bilgisayar Kullanımı Semineri (İzmir), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 176, Ankara, 1975, s. 27-43. (15.2.1974 günü İzmir'de yapılan Seminere sunulan bildiri).

30.   1975

A First Approach to A Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, 1975, xv+169 s.+ekler 295 s.

31.   1975

“Türkiye'nin Bilimsel ve Teknik Bilgi Erişim Sorununa Bilişim Yaklaşımı”, Bilişim, yıl: 4, sayı: 9, Yaz 1975, TBD, Ankara, s. 28-41.

32.   1975

“Düzen Değişikliği ve Toplumsal Denge Sorunu”, Ekonomi-Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Barolar Birliği, 28-29-30 Kasım 1975, s. 1-8.

33.   1976

“Bilişim Teknikbiliminin Toplumsal İşlevi ve Türkiye Bilişim Kurumu” Bilişim ’76, Bildiriler. Türkiye Bilişim Yayınları, sayı: 3, s. 1.1-1.22; Elektrik Mühendisliği, sayı: 240, s. 629-634.

34.   1976

H.Ü. B.İ.M. Bilgisayar Olanaklarının Genişletilmesine İlişkin Olurluk İncelemesi, H.Ü., 1976, Ankara.

35.   1976

“Yönetim Bilişim Dizgeleri: Tasarım Kuruluş ve İşletim İlişkileri”, Yöneylem Araştırması 2. Ulusal Kongresine sunulan bildiri. Yöneylem Araştırması Bildirileri 76, Düzenleme: Celasun, Doğrusöz, Oral, Yalçın, Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Ankara, 1976, s. 196-210. Bu bildiri ayrıca Bilişim Dergisi’nde yayınlanmıştır: “Yönetim Bilişim Dizgeleri: Tasarım Kuruluş ve İşletim İlişkileri”, Bilişim, sayı: 11, Kış 1977, s. 32-47.

36.   1976

“Bilim ve Teknik Dili Türkçe”, Elektrik Mühendisliği, sayı: 235, 1976, s. 381-383.

37.   1976

Köksal, A., Akata, E., Yarımağan, Ü. ve Karakaş Ü. MKE Kurumu Bilgi İşlem Merkezinin Geliştirilmesine İlişkin Sistem Çözümleme Çalışması. H.Ü. Teknoloji Enstitüsü, Ankara, 1976.

38.   1977

“Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Programı”, Bilişim, sayı: 11, Kış 1977, s. 79-90.

39.   1977

“Bilişim Mühendisliği Üzerine”, Bilişim, yıl: 6, sayı: 12, Yaz 1977, TBD, Ankara, s. 17-20.

40.   1978

Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu, TBD Yayınları: 5, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 1978, 16 s.

41.   1978

“Bilim ve Teknik Dili Türkçe ve Bilişim Terimleri Denemesi”, Fizik Mühendisliği, Haziran 1978, s. 21-27.

42.   1978

“Türkçenin Özdevimli Biçimbilgisi Çözümlemesi”, Bilişim ’78, Bildiriler, TBD, 1978, Ankara, s. 148-165.

43.   1979

Bilgi Erişim Sorunu ve Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi Tasarım ve Gerçekleştirimi, Doçentlik Tezi, 1979, Ankara, xi+306 s.

44.   1980

“Tümüyle Özdevimli Deneysel Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi: TÜRDER”, Bilişim ’80, Bildiriler, TBD, Ankara, s. 37-44.

45.   1980

Dil ile Ekin, Türk Dil Kurumu, sayı: 469, 1980, Ankara, 248 s. (Türk Dil Kurumu 1980 İnceleme Ödülü).

46.   1980

Bülent Epir, Aydın Köksal, Ömür Sevin, The Role of Electronic Data Processing in the Planning and Management of Public Health Services, Turkish Country Report for the ad hoc Meeting of Government Experts of OECD Co-operative Action Programme, Joint Activity on Computer Utilization in Public Administration, Patras, Greece, 19-21 November 1980. Mimeographed by the State Planning Organization (DPT), Republic of Turkey, Ankara, October 1980.

47.   1981

“Türkçeye Saldırılar ve Atatürkçülük”, Milliyet, 22 Mayıs 1981.

48.   1981

“Dil Özleşmesi ve Dil Akademisi Üzerine Soruşturma”, Türk Dili, sayı: 351, 1981, s. 358-359.

49.   1981

“Türk Toplumunda Bilgisayar”, Cumhuriyet, 19 Kasım 1981.