Yayınlar

250.   2010

“Prof. Dr. Aydın Köksal: Anadili Mutluluk Kaynağıdır”, Söyleşi: Zeki Sarıhan, Fotoğraflar: Bahar Sevdik, Öğretmen Dünyası, yıl: 31, sayı: 367, Temmuz 2010, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, s. 11-14. Bu Söyleşi ve TBBM 90. yıl konuşması ile birlikte, Adnan Binyazar’ın “Aydın Köksal Aydınlığı” başlıklı yazısına, Nazım Mutlu’nun “Aydın Köksal Neler Yazdı?” başlıklı yazısına ve “Aydın Köksal Kimdir?” başlıklı bir yazıya yer verilen Öğretmen Dünyası’nın bu özel sayısının kapağında “Aydın Köksal Aydınlığı” başlığı kullanılmıştır.

251.   2010

“Bilişim Çağında Uygarlık Bayrağını Türkçe ile Taşımak”, Çağrılı Bildiri, VIII. Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimleri Alanında İşbirliği Platformu, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Bakû, Azerbaycan, 24-26 Haziran 2010.

252.   2010

“Aydın Köksal ile Türk Dillerinde Ortak Bilim Sözleri Üzerine Söyleşi”, Ayşe Balcı, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara, cilt: XCIX, sayı: 705, Eylül 2010, s. 218-237.

Metni Göster
253.   2010

“Bilişimin, Yaşamın Temeli Matematik ya da Matematiksizliğin Bedeli”, Çağrılı Bildiri, 9. Matematik SempozyumuMatematik ve Bilişim Çağı” Özetler Kitabı, Matematikçiler Derneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon, 20-22 Ekim 2010, Nobel Yayın Dağıtım Ltd’in katkılarıyla , Ankara, Ekim 2010, s. 1-8. Bu metin Bilim ve Ütopya’nın Haziran 2011 tarihli 204. sayısında da yayınlanmıştır, s. 48-56.

Metni Göster
254.   2010

Adı Bilgisayar Olsun, Aydın Köksal Yazılarından Bir Seçki, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, Ekim 2010, 504 sayfa.

255.   2011

“TBD’nin 40. Yılında ÖSYM, Ünal Yarımağan ve Arkadaşları”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, yıl: 24, sayı: 1242, 7 Ocak 2011, s. 19.

256.   2011

“Şimdi İkinci 40 Yıl için Yeni Bir Söylem Gerek”, Dosya: “TBD, 40. Yılında”, Söyleşi: Aslıhan Bozkurt, Bilişim, sayı: 131, Nisan 2011, TBD (elektronik ortamda).

257.   2011

“Bilimsel Düşünceye Sırt Çevirmek”, Öğretmen Dünyası, yıl: 32, sayı: 382, Ekim 2011, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, s. 6.

258.   2011

“Steve Jobs, Bilişim, sayı: 138, Kasım 2011, TBD (elektronik ortamda).

259.   2011

TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal’ın 28. Ulusal Bilişim Kurultayı Açış konuşması, 26-29 Kasım 2011, JW Marriot Hotel, Ankara, TBD (elektronik ortamda).

260.   2012
“Bilişim Çağında Uygarlık Geriye Doğru Akar mı?”, Ali Sirmen, Cumhuriyet, 7 nisan 2012, s. 2. (7 Nisan 2012 Cumartesi günü Ali Sirmen, “Dünyada Bugün” üst başlıklı köşe yazısı yerine Aydın Köksal’ın “Bilişim Çağında Uygarlık Geriye Doğru Akar mı?” başlıklı yazısını yayınladı.)
261.   2012

Bilgisayar Mühendisleri Odası Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Aydın Köksal, 8 Eylül 2012, Ankara, BMO (elektronik ortamda).

262.   2012
A First Approach to A Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish and Two Related Articles in Turkish, Doctoral Thesis 1975, Articles 1978, 2003, Aydın Köksal, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2012, xxviii + 327 sayfa.
263.   2012
Bilişim Devriminde Türkiye: 1971 – 2011 – 2051, Aydın Köksal, Türkiye Bilişim Derneği 40. Yıl Armağanı, TBD Yayınları, Ankara, Kasım 2012, 360 sayfa.
264.   2013

“Bilişimsel Dilbilimin İnsan Bilimleri içinde Dilbilime Olumlu Bilim Niteliği Kazandıran Yöntembilgisi ve Türkçenin Matematiksel Yapısı”, Aydın Köksal, 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı’na sunulan Çağrılı Bildiri, Limak Limra Oteli, Antalya, 2-4 Mayıs 2013; 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Davetli Konuşmacılar Oturumu, Yayına Hazırlayanlar: S. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Işıl Özyıldırım, Emine Yarar, Emre Yağlı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014, s. 27-29.

265.   2013

“Söyleşi: Bilişim ve Yazılımdaki Teknik Birikimimizi Geliştirmeyi Sürdürelim (Prof. Dr. Aydın Köksal ile ‘Bilişim Devriminde Türkiye: 1971 - 2011 -2051’ Adlı Yapıtı üzerine Söyleşi”), Bilişim, sayı: 155, 2013, s. 46-47 (www.bilisimdergisi.org/s155). Bu metne, basılı yayın olarak şu kaynakta da yer verilmiştir: “TBD Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal: Bilişim ve Yazılımdaki Teknik Birikimimizi Geliştirmeyi Sürdürelim”, Çağrı Aydınoğlu, Merve Işıl Kaya, Bilişim, Özel Sayı: 2012-2013 Seçkisi, Yıl:41, Haziran 2013, TBD, s. 134-143.

266.   2013

“Türk Aydınlanmasının Hızını Kesen En Büyük Engel: Yabancı Dille Öğretim”, Yeni Türkiye, Türkçe Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, (Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla), Sayı: 55, Kasım Aralık 2013, s. 964-973; www.bilisimdergisi.org/s162.

268.   2013

Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi, TBD 29. Olağan Genel Kurul Kararı, J. W. Marriott Hotel, Ankara, 16 Mart 2013. (Aydın Köksal eliyle kaleme alınan ve Genel Kurul’da oybirliğiyle benimsenen metin). Aşağıda bkz. (a) Bilişim, Kapak Dosyası: Yerli Yazılım Sektörü Nereye Gidiyor?, TBD, Yıl 42, Sayı: 162, Şubat 2014, s. 59; (b) “Prof. Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi: ‘Bilişim Devriminde Türkiye: 1971-2011-2051’”, Cyber Spot, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., Mayıs 2014, s. 27.

269.   2013

2013 “TBD Onursal Başkanı, Bilişim Ltd Genel Müdürü Prof. Dr. Aydın Köksal: “Türkiye’yi Orta Gelir Tuzağından Kurtaracak Kaldıraç, Yerli Yazılım Üretim Endüstrisidir!’”, Bilişim, Kapak Dosyası: Yerli Yazılım Sektörü Nereye Gidiyor?, TBD, Yıl 42, Sayı: 162, Şubat 2014, s. 44-59. Elektronik ortamdaki bu metin, aynı başlık altında, şu kaynakta basılı olarak da yayınlanmıştır: Bilişim 2013-2014 Seçkisi, Bilişim Dergisi 42. Yıl Özel Sayısı, TBD, Kasım 2014, Ankara, s. 94-109.

270.   2014

“Bilişim Devriminde Türkiye: Ülkemizi Orta Gelir Tuzağından Kurtaracak Kaldıraç, Yazılım Üretim Endüstrimizdir”, Yeni Türkiye, Ekonomi Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, (Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla), Sayı: 56, Ocak Şubat 2014, s. 1121-1141.

271.   2014

“Bilgisayarın İsim Babası Prof. Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi”, Bm-dergi, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Sayı: 1, Mart 2014, s. 12-13. Bu söyleşinin Gölay Şakiroğulları imzalı tam metni, daha ayrıntılı olarak Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın web sayfasında Bm-Dergi, sayı 2, s. 1-7’de yayınlanmıştır (www.bmo .org.tr).

272.   2014

Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam, Feyziye Özberk, Kaynak Yayınları, Sayı: 717, İz Bırakanlar: 8, İstanbul, Nisan 2014. (Önsöz: Bozkurt Güvenç; Nehir Söyleşi: Feyziye Özberk, 446 sayfa.

273.   2014

“Prof. Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi: ‘Bilişim Devriminde Türkiye: 1971-2011-2051’”, Söyleşi, Cyber Spot, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., Mayıs 2014, [Sayı: 1,] s. 24-27.

274.   2014

“BT Haber’in 1000. Sayısı, Aydın Köksal’ın 50. Meslek Yılı”, Söyleşi: Sedef Özkan; BT Haber, sayı: 1000, 15-21 Aralık 2014, s. 66-68.

275.   2015

“HÜ 35. Dönem Bilgisayar Mühendisleri için”, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Mezuniyetin Öteki Yüzü, Konseptyıllık, 2015, s. 5.