Kalkınmada Bilgisayar Teknikbilimi

(The Application of Computer Technology for Development, United Nations, New York 1971), Çeviri ve Önsöz: Aydın Köksal), Türkiye Bilişim Derneği Yayınları (TBD) sayı: 2, Ankara, 1974 (xv + 115 s.).

Yazılım: Doğmakta Olan Bir Endüstri

DPT Sosyal Planlama Başkanlığı. OECD’nin Bilişim, Bilgisayar, İletişim Politikası (ICCP) Grubu’nca Aralık 1985’te Paris’te yayınlanan İng. “Software: An Emerging Industry” ya da Fr. “Les Logiciels: L'émergence d’une Industrie” başlıklı 9 numaralı yayının