“Prof. Dr. Aydın Köksal’la Söyleşi, Bilgisayarın İsim Babası”, Çözüm / IBM Dergisi

yıl: 21, sayı: 2, Yaz ’93, s. 43-45.

“Söyleşi; Bilişim Derneği Kurucusu ve 29 Yıllık Bilişimci Aydın Köksal: Gemileri Yaktım ve Bilişimci Oldum”, Computerworld Monitör

sayı 200, 18 Ekim 1993, IDG/UFT, s. 54-55.

“Bilgi İşlem Dünyamızda da Türkçemizle Yaşıyoruz, Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Bilgisayar Terimleri Üzerine Söyleşi”, Erişim / Koç-UNISYS’ten Haberler

Bahar 1994, s. 28-30.

 
“Prof. Dr. Aydın Köksal: İyi Bir Mühendis, İyi Bir İnsan”, BT Haber

sayı: 6, Söyleşi, 20-26 Şubat 1995, s. 18-19.

“Aydın Köksal: Türk Bilgisayar Dünyasının İsim Babası, Duayen ... Köksal Bilişim’in Konuğu Oldu”, “Bilgisayar 50 Yaşında” dosyası

hazırlayanlar: Cengiz Cemri, Serdar Uzun; Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı: 2, 12-18 Şubat 1996, s. 20., Cengiz Cemri, Bilişim, Kış-Bahar 1996, sayı: 64, s. 55-57.

“Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Terimler ve Eğitim Dili Üzerine Bir Söyleşi”

Özgür Aydın, Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı: 44, Haziran 1996, s. 32-39.

 
“Bilişimle Dopdolu Bir Yaşam: Aydın Köksal”

Aslı Evren, Bilişim, sayı: 73, Mart 2000, s. 40-43).

“Söyleşi: Prof. Dr. Aydın Köksal ile Dil Öğretimi Üzerine”

Orhan Çayır, Ana Dili, Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, sayı: 32, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2004, s. 100-107.

“İz Bırakanlar: Türkçeye ve Bilişime Adanan Hayat: Prof. Dr. Aydın Köksal”

Fevziye Özberk, Bilim ve Ütopya, sayı: 121, Temmuz 2004, s. 80-88.

 
“Aydın Köksal: Bilişime ve Bilim Dilinin Türkçeleşmesine Adanan Bir Yaşam”

Elektrik Mühendisliği, cilt: 42 sayı 424, Aralık 2004, (EMO Ellinci Yılında), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ankara, s. 49-60. Bu röportaj ayrıca şu kitapta da yayınlanmıştır: Mühendislik, Mimarlık Öyküleri-2: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birl

“Star Bilgisayarcı”

Emine Gülfem Anaç, 23 Nisan Hürriyet, (Hürriyet’in Çocuklara Armağanı), İstanbul, 23 Nisan 2005, s. 12 (Röportaj Ödülü: Emine Gülfem Anaç, yaş: 10).

“ENIAC’ın 60. Yılında TBD 35 Yaşında”, Bilişim

yıl: 35 sayı: 93, Nisan 2006, TBD, Ankara, s. 24-27.

 
“Bilişimin Babası. Bilgisayarın İsim Babası Köksal Hürriyet’e Konuk Oldu”

Umut Erdem, Ankara Hürriyet, 30 Ekim 2006, s. 1 ve s. 4.

“Bilişim Dergisi’nin Kurucusu Dr. Aydın Köksal: Dergimiz, Çığ Gibi Gelişen Bir Atılımın Tetikleyicisi, Belleği ve Belgeliği Olmuştur”

Aslıhan Bozkurt, Bilişim, yıl: 36, sayı: 100, Ocak 2008, TBD, Ankara, s. 68-69.

“Bilgisayarın İsim Babası Aydın Köksal bu kelimeyi 1969 baharında yarattı”

Hürriyet, 1 Mayıs 2008, Hürriyet Gazetesi’nin 60. yıl özel sayısı (Hürriyet 60+60), 8 ek ile toplam 276 s., Ek 6, Portre / Röportaj: Umut Erdem, s. 2.

 
“Prof. Dr. Aydın Köksal: Anadili Mutluluk Kaynağıdır”

TBBM’nin 90. Yılı Konuşması ile ilgili Söyleşi: Zeki Sarıhan, Fotoğraflar: Bahar Sevdik, Öğretmen Dünyası, “Aydın Köksal Aydınlığı” Özel Sayısı, yıl: 31, sayı: 367, Temmuz 2010, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, s. 11-14.

“Aydın Köksal ile Türk Dillerinde Ortak Bilim Sözleri Üzerine Söyleşi”

Ayşe Balcı, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara, cilt: XCIX, sayı: 705, Eylül 2010, s. 218-237.