Bilişim

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 42 yıllık süreli yayını. (Kurucusu, Editörü, 1971-87, sonra yayın kurulu üyesi.)

Bilişim Özel Sayısı

Elektrik Mühendisliği, Editör Aydın Köksal, Ağustos-Eylül 1971, sayı 176-177, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ankara. Elektrik Mühendisliği dergisinin bu özel sayısı, TBD’nin kuruluşunu, tüzüğünü, amaçlarını, bilişim çalışmalarında Türkiye’nin durumunu

Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı

Editör Aydın Köksal, TBD, Mayıs 1983, Ankara. (Bilişim, sayı: 17.) Yıllıkta Türkiye’deki Bilgi İşlem Merkezleri (BİM); BİM-B Tüzüğü ve Birlik üyesi olan Merkezler; Bilişimciler (TBD’nin ilk 1040 üyesi); Türkiye’de pazarlanan Bilgisayar Dizgeleri: Yükseköğ

 
Ana Yazım Kılavuzu

Ö. A. Aksoy başkanlığında, O. Adalı, A. Bayaz, M. Deligönül, B. Göğüş, V. Hatiboğlu, A. Köksal, E. Özdemir, S. N. Özerdim ve İ. Sağın. Adam Yayınları, İstanbul, 1987. Genişletilmiş 25. Baskı, Epsilon Yayınevi, Ağustos 2006.

Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Türkiye'de Yazılım Endüstrisi

E. Töreci (Editör), A. Güvener, M. Kasaroğlu, A. Köksal, N. Kuleyin, O. Manas, H. Saraç, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Ankara, 1991.

Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce

A. Arifoğlu, H.L. Akın, S. Halıcı, M. Halıcı, N.K. Kılan, A. Köksal, G. Kükner, L. Mollamustafaoğlu, K. Oflazer, E. Özdemir, K. Salman, L. Şensoy, İ. Tabak, B. Titiz, E. Uç, T. Üney ve S. Yakut, TBD, Mayıs 1996.

 
Anı ve Fotoğraflarla Bilişim Tarihimiz

Akdoğan Özkan, Arkadaş Yayınevi, İstanbul, 2005.

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul. (Aydın Köksal 22 editör ve 196 yazar arasında görev üstlenmiştir.)

Aydın Köksal Aydınlığı, Özel Dosya

Öğretmen Dünyası, yıl: 31, sayı: 367, Temmuz 2010. (Ulusal Eğitim Derneği’nce 20 Nisan 2010. günü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Okulu’nda düzenlenen “TBMM’nin 90. Yılında Ulusal Varlığımız ve Dilimiz” konulu sempozyumun ardından.) Aydın Kö