Bilişim Dünyamızın Seçkin Önderi: Aydın Köksal

Prof. Dr. Ersin Töreci, 2004

HÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Bşk.,
TBD Eski Başkanı
Ülkemizi büyük bir atılımla bilişim toplumuna dönüştürme özlemiyle, bu doğrultuda yoğun çaba gösteren bir aydın olarak uzun yıllar yakından tanımak fırsatı buldum Aydın Köksal’ı.
Kendisi, gerçek bir mühendis olarak böylesi bir özlemin gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini sürekli düşünen, çözüm yolları öneren, bunları çok kısa sürede yaşama geçirebilen bir eylem adamıdır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin ülkemizde ilk kez açılmalarına ön ayak olmuş, mühendisliğe önem verilmesini, toplumun kalkınmasında, uygarlaşmasında bir kaldıraç olarak yer almasını gözetmiş, uygulamalara, araştırmalara ve mesleki ürün geliştirmeye büyük önem vermiş; çağa onurlu biçimde ayak uydurma savaşımı içinde, bütün yaşamını bu uğurda ülkesine adamış örnek bir insandır.

Aydın Köksal’ın toplumun çağdaşlaşması doğrultusundaki katkısının ve yarattığı izlerin gelecekte çok daha iyi ayrımına varılacağına inanıyorum. Aydın Köksal, başarma hırsı, yaratıcılık, çalışkanlık ve yeniye olan ilginin gelecekte Türkiye’yi ileri bir ülke durumuna getirebileceği düşüncesini kökleştirmiştir.

1971’de Türkiye Bilişim Derneği’ni kurması ve mesleğin tanınmasında, etik değerlerinin gelişmesinde, sorunların gündeme getirilip çözüme kavuşturulmasında, mesleğimizin devlet katında saygınlığının kabul edilmesinde verdiği katkılar her türlü övgünün üstünde olmuştur. Aydın Köksal bununla da kalmayıp bilişim terimlerinin pek çoğunu Türkçeye kazandırmış, yerleşmesi ve eğitimin bu terimlerle yapılmasında son derece önemli bir rol oynamıştır. Bugün Türkiye’de eğer Bilgisayar Mühendisliği eğitimi Türkçe yapılabiliyorsa bunu çok büyük ölçüde Aydın Köksal’a borçluyuz.

Ülkemizin bilişim toplumu olması ve ulusal yazılım endüstrisinin yurtdışı pazarlara açılabilecek düzeylere gelmesi özlemini ve çabalarını sürdüren Aydın Köksal’a toplumumuz ve öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkürler