Türkiye Bilişim Derneği’nin her yıl 4 dalda vereceği “Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri”nin ilki 2018 yılı için veriliyor

Türkiye’nin Bilişim alanındaki en eski sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD, 22 Nisan 1971)  geçen yıl açıklandığı üzere bundan böyle her yıl 4 dalda verme kararı verdiği “Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri”nin ilki 2018 yılı için veriliyor… 

TBD'ce oluşturulacak 4 ayrı jürinin seçeceği kişi ve kuruluşlara verilecek Ödüller, her yıl şu 4 dalda verilecek:

1. Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü

    Özgün bildiri, makale ya da kitap olarak yayımlanmış yapıtlarıyla akademisyenler, araştırmacılar ile üniversite ve endüstri kuruluşlarının Ar-Ge bölümlerinde    çalışan bilim insanları ve çalışanlar katılabilirler. Yapıtlarda: (a) Seçilen konuya göre bilimsel/teknik içerik, (b) Bilimsel/ teknik/ toplumsal katkı, (c) Nitelikli bilimsel sunuş, (ç) Bilim dili olarak Türkçenin nitelikli kullanımı değerlendirilecek.

2. Bilgisayar Mühendisliği Akademik Öğretim Ödülü

    Bilgisayar Mühendisliği öğretim izlenceleri ve uygulamalarıyla, bu dalda Türkçe öğretim yapan üniversiteler katılabilirler. Öğretim izlencesinde (a) endüstrinin ve iş dünyasının güncel gereksinimlerini karşılama amacına uygun bilimsel/teknik içerik; (b) kuramsal/uygulamalı öğretim dengesi; (c) eğitimsel kapsam ve tutarlılık; (ç) Bilimsel- teknik-toplumsal katkı, (d) Öğretim araç/gereçleri olarak yabancı dillere dayalı kaynakların yanı sıra, özellikle bilim ve öğretim dili olarak Türkçenin nitelikli kullanımı da değerlendirilecek.

3. Özgün Yerli Yazılım Ödülü

    Başvurular, özgün yerli yazılım ürününün işlevsellik; ölçeklenirlik (KOBİ’ler ve büyük kurumlarda esnek kullanım olanağı); nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 kapsamında ulusal rekabet gücümüzü arttırıcı etki; yenilikçi iş modeli; güncel yüksek teknolojiyle uyumlu altyapı ve sistem mimarisi; güvenilirlik; birlikte işlerlik; siber güvenlik; güncel gelişme koşullarına uyarlanabilirlik; dışalımı önleyici/azaltıcı etki gibi ölçütlere göre değerlendirilecek.

4. Yazılım Dışsatım Ödülü 

    Türkiye çıkışlı Yazılım Ürünleri ya da Yazılım Projeleri’yle “Endüstriyel Ürün” dışsatımı gerçekleştiren firmalar katılabilirler.

 

Başvurular Ağustos ayında TBD Genel Merkezi, Ankara adresine ulaştırılacak, her yıl Aralık ayında düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultayı “Açılış” oturumunda açıklanacak.