Hacettepe Üniversitesinin 50. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Aydın Köksal iki değerlendirme yazısı yayımladı

2017’de Rektör Tunçalp Özgen’in isteği üzerine Aydın Köksal’ın “Hacettepe Üniversitesi’nin 40. Yıl Armağanı” olarak yayımlanmış olan “Hacettepe Yılları, Cumhuriyetin 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği” başlıklı yapıtının (a) Kuruluş ilkelerinin sunulduğu ayrıntılı bir özeti aylık Bilim ve Ütopya dergisinin Eylül 2017 tarihli 279. sayısında,  50 Yıl Önceki Kuruluş İlkeleriyle Hacettepe Üniversitesi: Atatürk’ün İzinde Yenilikçi bir Devrim” başlığı altında (s. 91-95); (b) Tek sayfalık kısa bir özeti ise, haftalık Herkese Bilim Teknoloji (HBT) dergisinin 1 Eylül 2017 tarihli 75. sayısında, “Hacettepe Üniversitesi 50 Yaşında” başlığı altında (s. 22) yayımlandı.

Aydın Köksal, bu yıldönümünü kutlarken çevresine, günümüzde eğitim alanında ülkemizde yaşanan çöküntüden yarım yüzyıl önce bile, Atatürk Devrimleri ışığında yaşama geçirilen kuruluş ilkeleriyle Hacettepe Üniversitesi’nin gerçek bir üniversiteye yakışır sağlam temeller üzerinde kurulmuş olmakla, toplumumuza -ve bilim dünyasına- başta tıp ve bilişim alanlarında olmak üzere, ne denli önemli katkılar vermiş olduğunu, bir kez daha anımsatmak istediğini belirtti.