Yurtseverliğin Eğitimi Olur mu?

Yurtseverliğin eğitimi olur mu? Nasıl olur?

- Olmaz mı? Yurtseverlik eğitimi, herhangi bir ülke için öğretim düzeninin en önemli bir bölümüdür. İnsanlık, barışseverlik diye adlandırabileceğimiz davranış özellikleriyle birlikte gelişir yurttaşlık bilinci. Bir insan yurtsever olmadan nasıl barışsever olabilir? Birlikte yaşadığın insanları sevmeden başka insanları nasıl sevebilirsin?

Ben bir yurtseverim. Anam babam da yurtsever insanlardı, doğru... Ama bunun başka bir kaynağı da okul: İlkokul üçüncü sınıfta Atlas’a vuruldum. Coğrafyaya merak sardım. On beş yaşında lisede gezi kolu başkanı oldum; arkadaşlarımla ülkemizin önemli bir bölümünü karış karış gezdik. Görmediğini, bilmediğini insan niçin nasıl sevsin? İşte eğitim öğretimin amacı da zaten budur. Yurt sevgisi ana babanın davranışlarına ilişkin gözlemlerle başlar, doğa sevgisiyle eğitimle gelişir.

Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam,
Feyziye Özberk, Kaynak Yayınları, İz Bırakanlar, 2014