Yayınlar

200.   2004

“Şiir, Buluş ve Dil”, Şair Çıkmazı, Dil Özel Sayısı, sayı: 3, Mayıs 2004, s. 22.

201.   2004

“Ekin Dedi ki”, Şair Çıkmazı, Dil Özel Sayısı, sayı: 3 Mayıs 2004, s. 23.

202.   2004

“Türkçe, Bilişim, Dil, Dilbilim”, Dilbilim İncelemeleri, Yayına Hazırlayanlar: İclal Ergenç, Selçuk İşsever, Seda Gökmen, Özgür Aydın, Doğan Yayıncılık, Nisan 2005, Ankara, s. 7-16, (20-21 Mayıs 2004’te Ankara Üniversitesi’nce düzenlenen XVIII. Dilbilim Kurultayı’nda sunulan çağrılı bildiri).

203.   2004

“Bilişimde, Yazılımda Türkiye’nin Gücü”, Fokus, Haziran 2004, s.28-30.

204.   2004

“İz Bırakanlar: Türkçeye ve Bilişime Adanan Hayat: Prof. Dr. Aydın Köksal”, Fevziye Özberk, Bilim ve Ütopya, sayı: 121, Temmuz 2004, s. 80-88. Fevziye Özberk, Söyleşi ile birlikte, bu bölümde 6 fotoğrafa ve onu tanıyan 7 kişiden aldığı kısa metinlere de yer vermiştir: Gülden Köksal: “Aydın Köksal’ın Yaşantısından Bir Kesit”; Çağpar Fıkırkoca: “Arkadaşım Aydın Köksal”; Prof. Dr. Ersin Töreci: “Bilişim Dünyamızın Seçkin Önderi: Aydın Köksal”; Doç. Dr. N. Engin Uzun: “Dil ile Ekin’in Muhteşem Yazarı”; Prof. Dr. İclâl Ergenç: “Bir ‘Aydın’ı Tanımak”; Prof. Dr. Doğan Aksan: “Türkiye’de Gereksinimini Duyduğumuz Seçkin Bir Aydın”; Emin Özdemir: “Türkçe Tutkunu, Türkçe Sevdalısı Bir Bilişimci”.

205.   2004

“Teknik Dilde Türkçenin Kullanımı”, İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği 70. Yıl Etkinlikleri, Oturum Başkanı: Erkan Çetinkaya, Konuşmacılar: Prof. Dr. Mustafa Canpolat, Prof. Dr. Ekrem Ekinci, Dr. Halit Kara, Prof. Dr. Aydın Köksal, Gelişen Türkiye için Konuşmalar, İTÜ Evi Konferansları, İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği, Ankara, 2004, s. 163-191.

206.   2004

“Yabancı Dille Öğretimden Vazgeçmek Zorundayız, Aydın Köksal’ın Türkiye 1. Ulusal Gençlik Kurultayı’nda sunduğu bildiriyi özetleyen Vural Savaş (8-10 Ekim 2004, Ankara), Aydınlık, sayı: 901, 24 Ekim 2004, s. 64.

207.   2004

“Aydın Köksal: Bilişime ve Bilim Dilinin Türkçeleşmesine Adanan Bir Yaşam”, Elektrik Mühendisliği, cilt: 42 sayı 424, Aralık 2004, (EMO Ellinci Yılında), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ankara, s. 49-60. Bu yazı ayrıca şu kitapta yayınlanmıştır: “Aydın Köksal: Bilişime ve Bilim Dilinin Türkçeleşmesine Adanan Bir Yaşam”, Mühendislik, Mimarlık Öyküleri-2: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mayıs 2006, s. 187-205.

208.   2004

Bilim Dili Türkçe, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Türkçe Topluluğu, A. Ü. Fen Fak. Kırmızı Salon, 16 Aralık 2004, Ankara.

209.   2005

“Dil Meseleleri. Prof. Dr. Aydın Köksal”, Necmiye Alpay, Radikal Kitap, yıl: 3, sayı: 202, 28 Ocak 2005, s. 22.

210.   2005

“İşyeri Adları Kirlenmenin Göstergesi”, Öğretmen Dünyası, yıl: 26, Mart 2005, Ankara, s. 22. (Ulusal Eğitim Derneği’nin 5 Şubat 2005 günkü Cumartesi Konferansı’ndan özetleyen: Öğretmen Dünyası).

211.   2005

“Prof. Dr. Aydın Köksal, Bilgisayara ‘Bilgisayar’ Diyen Adam!” Ankara Magazine, Mart 2005, s. 42-45, Kapital Medya A.Ş., Ankara.

212.   2005

“Bilgisayarın isim babası. Hayatımızda sanki hep var olduğunu düşündüğümüz sözcüklerden biridir bilgisayar. Oysa onu da “bir bulan” var. Aydın Köksal bilgisayarın yanı sıra bilişim, donanım, yazılım, bellek gibi sektörde sıkça kullanılan sözcükleri de kendisi kullanıma açmış ve dilimize kabul ettirmiş”, Yaprak Aras, Pazar Milliyet, 6 Mart 2005, s. 5.

213.   2005

“Star Bilgisayarcı”, Emine Gülfem Anaç, 23 Nisan Hürriyet’i, (Hürriyet’in Çocuklara Armağanı), İstanbul, 23 Nisan 2005, s. 12. (Röportaj Ödülü: Emine Gülfem Anaç, yaş: 10).

214.   2005

“Eğitimin Ulusal Birliğin Güçlendirilmesindeki İşlevi”, 2.Uulusal Eğitim Kurultayı:“Küreselleşme ve Eğitim”, Ulusal Eğitim Derneği, 11-12 Haziran 2005, Bildiriler ve Görüşme Tutanakları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2006, s. 47-57. Kurultay Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu’nda, Ulusal Eğitim Derneği, Gazi Ü., Ankara Ü., Bilim ve Ütopya Koop., Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, Çankaya Belediyesi ve Türk Eğitim Sendikası’nın (TES) işbirliğiyle düzenlenmiştir.

215.   2005

“E-Devlet Dönüşümü Kapsamında KYKSİS Projesi: Merkezi Hizmetten İnternet Ortamında Çevrimiçi Hizmete”, Aydın Köksal, Hasan Albayrak, Aycan Komaç, Cengiz Cebeci, Bilişim ’05 Bildiriler, TBD 22. Ulusal Bilişim Kurultayı, 09-13 Kasım 2005; s. 19-22, Ankara, 2005.

216.   2005

“Bilişim alanında 2 binin üzerinde sözcüğü Türkçeye kazandırdı. Bilgisayar, bilişim, işlemci, ağ, donanım, yazılım... Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerden sadece birkaçı... Prof. Dr. Aydın Köksal’ın ise tüm bu sözcükleri bulan kişi olduğunu biliyor muydunuz?”, Bahar Çuhadar, Dünya Cumartesi-Pazar, 24-25 Aralık 2005, s. 8-9.

217.   2005

Anı ve Fotoğraflarla Bilişim Tarihimiz, Akdoğan Özkan, Arkadaş Yayınevi, İstanbul, 2005. (Bu yapıtta Aydın Köksal ile yapılmış röportajlara geniş yer verilmiştir.)

218.   2006

“Bilgisayar Kelimesini Yaratan Adam. Bilgisayarın İsim Babası Aydın Köksal. Bilgisayar Kelimesini 1969 baharında türettim, Uzay Yolu Dizisi Sayesinde Yaygınlaştı”, Umut Erdem, Hürriyet İnsan Kaynakları, 5 Mart 2006, s. 1 ve 12.

219.   2006

“ENIAC’ın 60. Yılında TBD 35 Yaşında”, Bilişim, yıl: 35 sayı: 93, Nisan 2006, TBD, Ankara, s. 24-27.

Metni Göster
220.   2006

“Bilişim Dergisi”, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s. 221-228.

Metni Göster
221.   2006

“Bilişim Toplumu”, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s. 248-253.

Metni Göster
222.   2006

“TBD (Türkiye Bilişim Derneği)”, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s. 729-738.

Metni Göster
223.   2006

“Türkçe Bilişim Terimleri”, Aydın Köksal ve Kaya Kılan, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s. 808-814.

Metni Göster
224.   2006
“Gelecek On Yıl Yerli Yazılıma Bağlı”, Röportaj: Fatih Sarı, BT Haber, İnterpro, sayı: 589, İstanbul, 25 Eylül – 1 Ekim 2006, s. 10.