Yayınlar

175.   2001

Bilişim Toplumu, İstanbul’a Hoşgeldin Elektrik, 14 Şubat Etkinlikleri, Panel, (Yönetici: Prof. Dr. Nadir Yücel, Konuşmacılar: Prof. Dr. Fuat İnce, Av. Gökhan Candoğan, Doç. Dr. Yurdakul Ceyhun, Hamza Tığlay, Alaattin Dinçer, Dr. Tolga Turgay), TMMOB/Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi, 22 s.

176.   2001

“Küreselleşme Ortamında Türk Dilinin ve Türk Alfabesinin Korunması”, Bilişim Toplumuna Giderken… Psikoloji ve Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu, 2001, 23-24 Mart 2001, Milli Kütüphane, Ankara, Yayın Değişim Hakları: TBD, Mart 2001, Ankara, s. 193-196.

177.   2001

“Bilişim Toplumu: Bir Tanım Denemesi”, Bilişim Toplumuna Giderken… Psikoloji ve Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu, 2001, 23-24 Mart 2001, Milli Kütüphane, Ankara, Yayın Değişim Hakları: TBD, Mart 2001, Ankara, s. 37-49.

Metni Göster
178.   2001

TBD Otuzuncu Yıl Balosunda Derneğimizin Kurucusu Prof. Dr. Aydın Köksal’ın Yaptığı Konuşma, 28 Nisan 2001, Tarabya Oteli, İstanbul. Bilişim, Haziran 2001, sayı: 78, s. 31-33.

179.   2001
“Türkiye’nin Geleceğine İlişkin Senaryolar ve Belirleyici Etmen olarak Ulusal Yazılım Endüstrisi”, Bilişim ’01, Türkiye Bilişim Derneği 17. Ulusal Bilişim Kurultayı, 3-7 Eylül 2001, İstanbul, 13 s. Bildiriler Kitabı (CD).
180.   2002

L’Informatique: l’Instrument de l’Uniformisation ou de la Préservation de la Diversité des Langues et des Cultures? Conférence donnée par le Prof. Dr. Aydın Köksal dans la salle d’audience de l’Ambassade de France à Ankara, le 17 Janvier 2002, (11 pages avec le CV du Prof. Köksal par Mme Marie-Laure Sturm). Yayın için bkz. “L’Informatique: l’Instrument de l’Uniformisation ou de la Préservation de la Diversité des Langues et des Cultures?”, Aydın Köksal, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı Ortak Kitabı – Revue d’Etudes et Recherches Francophones, Ortak Kitap No. 15, Fransız Elçiliği Kültür Servisi katkılarıyla, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beytepe, Ankara, 2003, s. 277-285.

Metni Göster
181.   2002

“Bilişim Sözcüğü Üzerine”, iDergi, TBD, Ankara, sayı: 51, 11 Şubat 2002 (www.dergi.tbd.org.tr/ yazarlar/11022002).

182.   2002

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Terimler Sorunu, Konferans, Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Ankara, 15 Mart 2002.

183.   2002

“Yazılım Sektörünü Nasıl Geliştiririz?”, Bildiriler Kitabı, Derleyenler: Attilla Özgit, Melih Aral, Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri BİMY-9, Tartışma Oturumu, 28-31 Mart 2002 Letoonia Golf Resort Hotel, Belek, Antalya, TBD Yayınları: 16, Mart 2002, s. 14-16.

184.   2002

Yabancı Dille Öğretimin Yanlışlığını Kanıtlayan Bir Deneyim: Türkçe Bilgisayar Mühendisliği Öğretimi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Vakfı ve Türk Dünyası Kültür Merkezi işbirliği ile düzenlenen Yabancı Dilde Eğitim Çıkmazı Sempozyumu, 21 Eylül 2002, Yöneten: Namık Kemal Zeybek, Konuşmacılar: Oktay Sinanoğlu ve Aydın Köksal, Kocatepe/Ankara (Aydın Köksal’ın konuşma metni çoğaltılmıştır).

185.   2002

“Bilişim Alanında Kullanılan Türkçede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri”, Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, Kurultay Bildirileri (25-26 Eylül 2001), Dil Derneği Yayınları: 13, Ankara, 2002, s. 23-34.

186.   2002

“Yabancı Dille Öğretim: Türkiye’nin Önündeki En Büyük Engel”, Öğretmen Dünyası, sayı: 276, Aralık 2002, s. 6-7.

187.   2003

“Türkiye’nin Önündeki En Büyük Engel: Yabancı Dille Öğretim”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Ed., Bahattin Yediyıldız, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, 7-8 Kasım 2002, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003 s. 329-352.

188.   2003

Geçmişten Geleceğe Bilişim, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Klübü, Panel, Yöneten: Prof. Dr. Ersin Töreci, Konuşmacılar, Burak Dayıoğlu, Melek Elmas Bar, Prof. Dr. Aydın Köksal, 13 Mart 2003, Beytepe/Ankara.

189.   2003

Beslenme ve Kültür, Hacettepe Üniversitesi Sağlık ve Beslenme Yüksek Okulu’nun düzenlediği konferans, 14 Mart 2003, Hacettepe/Ankara.

190.   2003

“Ulusal Dillerin Korunması ve Gelişmesi için bir Araç: İnternet”, Türkiye’de İnternet’in (Genel Ağ) Onuncu Yılında İnternet ve Türkçe: İçerik, Terimler, Standartlar ve e-Türkçe konulu Açık Oturum, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, 7 Nisan 2003, Kavaklıdere/Ankara.

Metni Göster
191.   2003

“Genç Kuşağın ‘İnternet Dili’ Türkçeyi Tehdit Ediyor” Burhan Eren, Aslıhan Aydın, Zaman, 14 Nisan 2003, s. 17.

192.   2003

Çağımızın Çelişkisi: Küreselleşme, Bilişim Devrimi ve Uygarlıklar Çatışması, Konferans, Türk-İngiliz Kültür Derneği, 15 Nisan 2003, Kavaklıdere/Ankara.

193.   2003

“Yabancı Dille Öğretim”, Ulusal Eğitim Kurultayı (20 Aralık 2003), Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Nazım Mutlu, Bağımsızlıkçı Aydınlanmacı Halkçı Eğitim Derneği, Eğitim Dizisi 1, Nisan 2004, Ankara, s. 55-63. Dil Derneği’nin www.dildernegi.org.tr sitesinde de ağ ortamında “Yabancı Dili İyi Öğretebilmek ve Orta ve Yüksek Öğretimi Nitelikli Kılmak için: Yabancı Dille Öğretimden Vazgeçmek Zorundayız” başlığı altında yayınlanan bu metin ayrıca, paragraf numaraları kaldırılmış olarak, şu kaynakta da yayınlanmıştır: “Yabancı Dili İyi Öğretebilmek ve Orta ve Yüksek Öğretimi Nitelikli Kılmak için: Yabancı Dille Öğretimden Vazgeçmek Zorundayız”, Elektrik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendislerinin Dergisi, cilt: 45, sayı: 431, Ağustos 2007, 14-17.

194.   2003

“Bilişim Devrimi, Küreselleşme ve Uygarlıklar Çatışması Ortamında Kimliğini Arayan Türkiye”, Uygarlıklar Sempozyumu, Türkiye’nin Birikimi ve Geleceği, Bilim ve Ütopya Kooperatifi, 19-20 Nisan 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, Yıldız/İstanbul.

Metni Göster
195.   2003

Dil ile Ekin, Günlenmiş İkinci Yayım 2003, Toroslu Kitaplığı, Kasım 2003, Ankara, 376 s.

196.   2004

Yabancı Dille Öğretim, Konferans, Hacettepe Üniversitesi, Sıhhiye Kampusu, Kırmızı Salon, 6 Ocak 2004, Ankara.

197.   2004

“Söyleşi: Prof. Dr. Aydın Köksal ile Dil Öğretimi Üzerine”, Orhan Çayır, Ana Dili, Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, sayı: 32, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2004, s. 100-107.

198.   2004

“Bilimsel ve Sanatsal Yaratıcılık için Anadilinin Önemi”, TÖMER’in 11 Mart 2004’te Ankara’da düzenlediği Sempozyum’a sunulan Bildiri, Dil ve Dilimiz Türkçe, Yayına Hazırlayan: Hüseyin Atabaş, TÖMER Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004, Ankara, s. 55-64.

199.   2004

“Bağımsız Türkiye için Üniversite”, Bilim ve Ütopya, sayı: 119, Mayıs 2004, İstanbul, s. 35-36. (Üniversite Ütopyaları).