Yayınlar

125.   1992

“Süper Bilgisayar Grup Çalışması Raporu”, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı 14-17 Eylül 1992, Ankara, Bilişim, yıl 21, sayı: 33, Aralık 1992, s. 25-26.

126.   1993

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Komisyonu Çalışmaları, Prof. Dr. Ali Durmaz (Başkan), Prof. Dr. Özkan Ünver (Üye), Prof. Dr. Sümer Şahin (Üye), Prof. Dr. Aydın Köksal (Raportör), Ocak-Şubat 1993, 17 s.

127.   1993

“22 Yılın Ardından”, 22 Yıllık TBD Çalışmalarına ilişkin bir Değerlendirme, Bilişim, Nisan 1993, sayı: 37, s. 10.

128.   1993

“Bilişim Toplumu Konusunda Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi”, Kenan Bilgili, Ekonometri-Yorum, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Mayıs 1993, sayı: 2, s. 10-12.

129.   1993

“Ortak Türk Abecesine İlişkin Bir Görüş”, Bilişim, Mayıs 1993, sayı: 38, s. 29.

130.   1993

“Bilişim Kesiminde Kurumlaşma Üzerine”, Bilişim, Haziran 1993, sayı: 39, s. 36-42.

131.   1993

Electronic Banking and New Trends in Information Technology, Conference at “The Center for International Banking Studies” (CIBS), İstanbul, 13 July 1993, 24 s.

132.   1993

“Prof. Dr. Aydın Köksal'la Söyleşi, Bilgisayarın İsim Babası”, Çözüm/IBM Dergisi, yıl: 21, sayı: 2, Yaz ’93, s. 43-45.

133.   1993

“Söyleşi; Bilişim Derneği Kurucusu ve 29 Yıllık Bilişimci Aydın Köksal: Gemileri Yaktım ve Bilişimci Oldum”, Computerworld Monitör, sayı 200, 18 Ekim 1993, IDG/UFT, s. 54-55.

134.   1993

Planning and Implementation of Management Information Systems, conference presented within the “Program for the Ministry of Personnel of the People’s Republic of China Group”, 15-29 October 1993; Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (PAITME) Ankara, (conference viewgraphs).

135.   1994

L’informatique - Une Perspective pour les Années 2000 (2000’li Yıllar Yaklaşırken Bilişim Dünyası), panel dirigé par le Prof. Aydın Köksal, avec la participation de MM Prof. Metin Ger, Prof. Nesim Fintz et Dipl. Ing. Christian Prieux, Association Amicale Franco-Turque des Ingénieurs, Institut d’Etudes Françaises, Ankara, 27 Janvier 1994.

136.   1994

“Çağdaş Uygarlık Savaşında Bilişimciler”, Bilişim, Nisan 1994, sayı: 49, s. 8-11.

137.   1994

“Bir Bülent Epir Vardı”, Bilişim, Nisan 1994, sayı: 49, s. 14-16.

Metni Göster
138.   1994

“Bilgi İşlem Dünyamızda da Türkçemizle Yaşıyoruz, Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Bilgisayar Terimleri Üzerine Söyleşi”, Erişim / Koç-UNISYS’ten Haberler, Bahar 1994, s. 28-30.

139.   1995

“Uluslaşma Sürecini Durdurmanın ve Orta Çağa Geri Sıçrama Yapmanın en etkin Aracı: Yabancı Dille Öğretim”, Öğretmen Dünyası, sayı: 182, Şubat 1995, s. 16-17.

140.   1995

“Prof. Dr. Aydın Köksal: İyi Bir Mühendis, İyi Bir İnsan”, BT Haber, sayı: 6, “İnsanlar” bölümünde söyleşi, 20-26 Şubat 1995, s. 18-19.

141.   1995

“Koç-Burroughs’lu Ortam Gerçek Bir ‘Yaşam Okulu’ Oldu”, Erişim, Koç Unisys’ten Haberler, Özel Sayı, Türk Bilgi Teknolojisinde 50 Yıl, 1995, s. 29.

142.   1995

“Benim Ütopyam Türkiye”, Index, sayı: 16, 4 Mayıs 1995.

143.   1995

“Yaşamöyküm”, Çağdaş Türk Dili, sayı: 89/90, Temmuz - Ağustos 1995, s. 82-84.

Metni Göster
144.   1996

III. Binyıla Girerken Türkiye’nin Şansı - Kısa ve Uzun Dönemli Amaçlar ve Yaklaşımlar; Türkiye 2000 Konferansları, 18.1.1996, Sheraton, Ankara (Konferans Özeti, 5 s.

145.   1996

“Çeyrek Asırlık Çınar TBD”, Bilişim, Kış-Bahar 1996 sayı: 64, s. 16-17.

146.   1996

“Aydın Köksal: Türk Bilgisayar Dünyasının İsim Babası”, Gündüz Pamuk, Aydın Köksal ve Çetin Saatçioğlu ile Röportajları da içeren “Bilgisayar 50 Yaşında” dosyası, hazırlayanlar: Cengiz Cemri, Serdar Uzun, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı: 2, 12-18 Şubat 1996, s. 20. “Duayen ... Prof. Dr. Aydın Köksal Bilişim’in Konuğu Oldu”, Cengiz Cemri, Bilişim, Kış-Bahar 1996, sayı: 64, s. 55-57.

147.   1996

Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce, A. Arifoğlu, H.L. Akın, S. Halıcı, M. Halıcı, N.K. Kılan, A. Köksal, G. Kükner, L. Mollamustafaoğlu, K. Oflazer, E. Özdemir, K. Salman, L. Şensoy, İ. Tabak, B. Titiz, E. Uç, T. Üney ve S. Yakut, Türkiye Bilişim Derneği, Mayıs 1996, 132 s.

148.   1996

“Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Terimler ve Eğitim Dili Üzerine Bir Söyleşi”, Özgür Aydın, Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı: 44, Haziran 1996, s. 32-39.

149.   1996

“TBD Türkçe Bilişim Terimleri Sözlüğü Üzerine”, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı: 15, 27 Mayıs – 2 Haziran 1996, s. 22.