Yayınlar

276.   2015

“Oktay Sinanoğlu Anısına”, Cumhuriyet Bilim ve Teknolaji (CBT), yıl: 29, sayı: 1478, 17 Temmuz 2015, s. 18-19. Bu yazı ayrıca CBT’nin izniyle şurada da yayınlanmıştır: “Oktay Sinanoğlu Anısına”, Bilim ve Ütopya, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, “Özel Dosya: Bilim Dünyamızın Yıldızı Oktay Sinanoğlu” sayı: 255, yıl: 21, Eylül 2015, s. 88-90.

277.   2015

“Onursal Başkan Prof. Dr. Aydın Köksal’ın Açış Konuşması”, Engelsiz BİLTEK 2015, Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi, 09-11 Kasım 2015, Ankara; International Congress on Information and Communication Technologies for Social Welfare of Disabled People, 09-11 October 2015, Ankara; Editörler: Prof. Dr. Yakup İçingür, Prof. Dr. Hafize Keser, Dr. Mehmet Kurt; Engelliler Konfederasyonu, Yayın No. 2, Ankara, 2016, s. 15-17. (Destekleyen Kurum: T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu; Düzenleyen Kurumlar: Engelliler Konfederasyonu; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT); T.C. Milli Eğitim Bakanlığı; Anadolu Üniversitesi; Ankara Üniversitesi; Gazi Üniversitesi; Hacettepe Üniversitesi; Türkiye Bilişim Derneği (TBD); European Disability Forum,; G3ict; Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)).

278.   2016
“20. Yüzyıl Tanıklığım”, Historia 1923, Tarih ve Kültür Dergisi, Altı aylık Türkçe yaygın süreli yayın, Kapak konusu: Birinci Dünyü Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı Eşiğinde Birinci Dünya Savaşına Yeniden Bakış”, Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın anısına, Bilgi Yayınevi, sayı: 1, Ocak 2016, s. 8-13.
279.   2016

“Şerafettin Turan”, Çağdaş Türk Dili, Dil Derneği, cilt: XXIX, sayı: 337 , Mart 2016, s. 20-21.

280.   2017

“Yapım ve Yıkım: Devrim Arabaları’na Karşı Yumuşak Güç”, Aydın Köksal, Atatürkçü Düşünce, Mart-Nisan 2017 sayısıyla birlikte ayrı Karton Kapak içinde, Feyziye Özberk’in tanıtma yazısıyla sunulan Dergi Eki: Devrim Arabaları Başarısız ve Boşuna Bir Çaba mıydı?, Atatürkçü Düşünce derneği (ADD), 24 s.

281.   2017

“Dil Derneği’nin 30. Yılında Çağdaş Türk Dili”, Çağdaş Türk Dili, 30. Yıl 1987-2017 Özel Sayısı, Dil Derneği, cilt: XXIX, sayı: 350 , Nisan 2017, s. 89-92.

282.   2017

“ ‘Öğün İşliği’ ile ‘Og/Ög’ Kökü üzerine: Dilin Değeri İşlevinden Bellidir”, Herkese Bilim Teknoloji (HBT), sayı: 57, 28 Nisan 2017, s. 22.

283.   2017

“Devşirme Bir Türkçe mi, Yoksa Bilim Dili Türkçe mi?”, Çağdaş Türk Dili, Dil Derneği, Ankara, cilt: XXIX, sayı: 351, Mayıs 2017, s. 215-219.

284.   2017

“Bilim Dili Türkçe, Bilişim Sözleri Deneyimimiz ile Tıp ve Öteki Bilimlere Bir Bakış”, Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni, yıl: 13, sayı: 13, Mayıs 2017, s. 4-9.

Metni Göster
285.   2017

“Drone’a Türkçe İsim Önerisi: ‘Taşır Arı’. TDK, drone kelimesine Türkçe karşılık bulmak için bir anket başlattı. Bilgisayarın isim babası Prof. Dr. Aydın Köksal, ‘Ben de erkek arıya iş yükleyip ‘taşır arı’ deyimini öneriyorum’ dedi”, (Söyleşi) Fırat Karadeniz, Milliyet, 7 Temmuz 2017, s. 11.

286.   2017

“Hacettepe Üniversitesi 50 Yaşında”, Herkese Bilim Teknoloji (HBT), sayı: 75, 1 Eylül 2017, s. 22.

287.   2017

“50 Yıl Önceki Kuruluş İlkeleriyle Hacettepe Üniversitesi: Atatürk’ün İzinde Yenilikçi bir Devrim”, Bilim ve Ütopya, yıl: 23, sayı: 279, Eylül 2017, s. 91-95.

Metni Göster