Yayınlar

225.   2006

“Başarılı Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Örneği: BilişimDM Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi”, Aydın Köksal, Ayşe Eser Baransel, Önder Sezer, Hüseyin Erdağ ve Dr. Ebru Sezer, Bilişim ’06, 23. Ulusal Bilişim Kurultayı; Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim; Spor ve Bilişim- Bildiriler Kitabı, TBD Yayınları 25, 2006, Ankara, s. 40-43.

Metni Göster
226.   2006

“Bilişimin Babası. Bilgisayarın İsim Babası Köksal Hürriyet’e Konuk Oldu. Türk Aydınından Önce Uzaylılar Bilgisayar Sözcüğünü Kullandı”, Umut Erdem, Ankara Hürriyet, 30 Ekim 2006, s. 1 ve s. 4.

Metni Göster
227.   2007

“Köksal: ‘Bilgi toplumu değil, bilişim toplumundan bahsediyoruz”, Fatma Ağaç, Telepati Telekom Dergisi, yıl:12, sayı: 137, Şubat 2007, s. 58-60.

228.   2007

“Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğindeki Birikimiyle Türk Toplumu Bilişim Çağının En Güçlü Uluslarından Biri Olabilecek Konumdadır”, Cumhuriyet ve Bilim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı ile Bilim ve Ütopya Kooperatifi’nin düzenlediği, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ ve Öğretim Elemanları Derneği’nin desteklediği Sempozyum, AÜ-DTCF Farabi Salonu, 3-5 Mayıs 2007, Ankara. [http://www.bilisim.com.tr/ akoksal/yukle/AK_Cumh-BilimSemp_EEB_3-5May07.doc]. Bu yazı ayrıca, değişik başlık altında şu kaynakta da yayınlanmıştır: “Türkiye Bilişim Çağı’nın En Güçlü Ülkelerinden Biri Olabilir... Mühendislik Birikimi Değerlendirilmeli”, Elektrik Mühendisliği, TMMOB Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Odası (EMO), cilt: 47, sayı: 435, Ocak 2009, s. 57-67.

Metni Göster
229.   2007

“Bilişim Devrimi ve Küreselleşme Ortamında Türkiye’nin Parlak Geleceği”, Söyleşi, 11 Mayıs 2007, Aydın Köksal Sergisi, Yüce Kültür Merkezi, 2-16 Mayıs 2007, Oran, Ankara.

230.   2007

“Yurttaşların 14 Nisan 2007 Ankara Mitingi”, Öğretmen Dünyası, Ankara, sayı: 331, Temmuz 2007, s. 15-16.

Metni Göster
231.   2007

“Bilişim Devrimi Karşısında Türk Abecesi”, Çağdaş Türk Dili, Dil Devriminin 75. Yılı, Özel Sayı I, sayı: 233, Temmuz 2007, Dil Derneği, Ankara, s. 262-270.

Metni Göster
232.   2007

Hacettepe Yılları, Cumhuriyet’in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği, Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl Armağanı, Birinci Basım: Kasım 2007, Ankara, 244 s.

Metni Göster
233.   2008
“Bilişim Dergisi’nin Kurucusu Dr. Aydın Köksal: Dergimiz, Çığ Gibi Gelişen Bir Atılımın Tetikleyicisi, Belleği ve Belgeliği Olmuştur”, Aslıhan Bozkurt, Bilişim, yıl: 36, sayı: 100, Ocak 2008, TBD, Ankara, s. 68-69. Metni Göster
234.   2008

“Türkiye’nin Bilişim Toplumuna Dönüşüm Uzgörüsünde Önemli Bir Adım: UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi”, Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sheraton Convention Center, 9 Ocak 2008, Ankara.

Metni Göster
235.   2008

“Bülent Dikman”, Bilişim, yıl: 36, sayı: 101, Şubat 2008, TBD, Ankara, s. 76-77.

Metni Göster
236.   2008

“Çoksesli Müzik ve Toplumsal Etkileri, Ankara Devlet Opera ve Balesi, 15.Yılında Napoliten ve Nostaljik Şarkılar Konseri, Sunuş Konuşması, 23 Mart 2008. [http://www.bilisim.com.tr/ akoksal/yukle/08_AK_Coksesli-Muzik-23Mrt02.doc]

Metni Göster
237.   2008

“Bilgisayarın İsim Babası Aydın Köksal bu kelimeyi 1969 baharında yarattı”, Hürriyet, 1 Mayıs 2008, Hürriyet Gazetesi’nin 60. yıl özel sayısı (Hürriyet 60+60), 8 ek ile toplam 276 s., Ek 6, Portre / Röportaj: Umut Erdem, s. 2.

238.   2008

“Türkçe Öğretimi Can Havliyle Savunuyorum”, Aydın Köksal ile Söyleşi: Ceren Kestel, Ayfer Aksu, Vatan Bir, sayı: 3, Genç Kalemler Derneği, Ankara, 2008, s. 24-28.

239.   2008

“Ali Püsküllüoğlu”, Çağdaş Türk Dili, cilt: XX, sayı: 248, Ekim 2008, s. 389-390.

240.   2008

“ ‘Bilgisayar’ın isim babası Prof. Dr. Aydın Köksal: ‘Devletimiz anılmaya değer kapsam ve içerikte bir stratejik planlama yapmadı’ ”, Bilişim, yıl: 37, sayı: 110, Kasım 2008, TBD 25. Ulusal Bilişim Kurultayı Bilişim ’08 kapak konusu, Aslıhan Bozkurt, TBD, Ankara, s. 24-28.

241.   2008

“Atlas’a Vurulmak”, Öğretmenim, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:1, 2008, s. 16-17.

242.   2009

“Babam Sarıkamış’ta Rus Öğretmenden Kâzım Karabekir Paşa ile birlikte Keman Dersleri alıyor”, Angora Yaşam, sayı: 1, Nisan 2009, s. 14-15.

243.   2009

“İTÜ Senatosu’nun İngilizce Öğretim Kararı: Yabancı Dille Öğretim Yanılgısı Sürüyor”, Bilim ve Ütopya, yıl: 15, sayı: 180, Haziran 2009, s. 55-57.

244.   2009

“Bilişim: Yenilikle Sürekliliği Birleştiren Marka”, Bilişim 500, İlk 500 Bilişim Şirketi; Türkiye 2008 Bilişim Pazarının Gelişmesi, Eğilimler ve Beklentiler, İnterpromedya, Haziran 2009, İstanbul, s. 23.

245.   2009

“Çin İşkencesi: Yabancı Dille Öğretim”, Öğretmen Dünyası, yıl: 30, sayı: 356, Ağustos 2009, s. 9-11.

246.   2009

“Tıp Bilim Dili Türkçenin Gelişmesi için: Bilişim Alanındaki Deneyim”, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 3-8 Kasım 2009, (çoğaltma 8 sayfa). Bu metin (a) Türkiye Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği XXXII. Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon’da (18 Eylül 2010) ve (b) Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Anatomi Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (28 Ekim- 1 Kasım 2010) sunulmuştur.

247.   2009

“Bilim Dili Türkçenin Gücü”, Türkçenin Gücü Sempozyumu, 3 Aralık 2009, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara, 2009 (çoğaltma, 4 sayfa). Bu metin ayrıca Çukurova Sanat Günleri’nde (6-10 Nisan 2010) Mersin (8.4.2010) ve Gaziantep’te (9.4.2010) sunulmuştur.

248.   2010

“Teknikbilim: Bir Toplumsal Değişim Etmeni”, Çankaya Üniversitesi 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Prof. Dr. Aydın Köksal’ın Çağrılı Açış Bildirisi, 29-30 Nisan 2010, Bildiriler Kitabı Eki, Çankaya Üniversitesi 2010, Ankara, 8 sayfa.

249.   2010

“TBMM’nin 90. Yıldönümünde Yabancı Dille Öğretim Utancımız”, Öğretmen Dünyası, Özel Dosya: Aydın Köksal Aydınlığı, 20 Nisan 2010 günü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Okulu’nda düzenlenen “TBMM’nin 90. Yılında Ulusal Varlığımız ve Dilimiz” konulu açık oturumda Aydın Köksal’ın yaptığı konuşma metni, yıl: 31, sayı: 367, Temmuz 2010, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, s. 15-19.