Aydın Köksal'ın "Hacettepe Yılları, Cumhuriyet'in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği" kitabı yayınlandı.

"Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl Armağanı" olarak yayınlananın 14x23 cm boyutlarında, 244 sayfalık yapıtta, Aydın Köksal Hacettepe Üniversitesi'nin nasıl Türkiye'de yalnızca sağlıkta değil, bilim ve bilişimde de bir devrim yarattığını, Üniversite'nin kuruluş döneminde benimsenen yaklaşım ve ilkeleri belirleyerek açıklamakta, bu başarıyı, doğrudan Atatürk'ün Aydınlanma Devrimi'nin yeni bir sürgünü olarak değerlendirmektedir. Demokrasinin bocaladığı ve Atatürk ilkelerin ters yüz edildiği dönemlerde ortaya çıkan sorunlardan da önemli dersler çıkarılması gerektiğine değinen Köksal, bu bunalım dönemlerinden sağ çıkmayı başaran Hacettepe Üniversitesi'ni, bugün 40. yılında uluslararası düzeyde bir başarı olarak değerlendirmekte; Hacettepe'yi Hacettepe yapan "imece"yi, takım çalışmasını öne çıkararak, bu başarının altında yatan insancıl özü gözler önüne sermektedir. Yazar, gençlik yıllarının en önemli bir bölümünü verdiği 40 yıllık bu serüveni, "Hacettepe ve Bilişim Devrimi" başlığı altında işlediği, zamanın en büyük Bilgi İşlem Merkezi'nin, Türkiye'nin ilk Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün, Türkiye Bilişim Derneği'nin, ÖSYM'nin Hacettepe yıllarında gerçekleşen kuruluş öykülerinden, "bilgisayar, donanım, yazılım, iletişim, bilişim" gibi 2500'ün üzerinde Türkçe yeni sözcüğün ortaya çıkıp toplumun yaşam çevrimine girişine uzanan anılarla birlikte, olayları sanki yeniden yaşarcasına canlı bir dil ve sürükleyici bir anlatımla sunmaktadır.